Nazwa

Gimnazjum Nr 1 im. ppłk. Stanisława Nilskiego – Łapińskiego w Łapach

Adres

ul. Jana Matejki 19, 18-100 Łapy

Dane kontaktowe

tel. 857152930

e-mail: gimnazjum1lapy@wp.pl

www: gimlapy.pl

Dyrektor \ kierownik

Daniel Gołaszewski

Dodatkowy opis

Szkoła została utworzona 1 września 1999 roku . Gimnazjum to drugi, obowiązkowy poziom kształcenia w Polsce. Do Gimnazjum Nr 1 w Łapach uczęszcza młodzież z terenu gminy Łapy w wieku 13-16 lat, która ukończyła sześcioletnią szkołę podstawową.

Zadania \ Cele

  1.  Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej jest wszechstronny rozwój ucznia.
  2. Szkoła realizuje zadania w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania oraz podejmuje działania opiekuńcze i profilaktyczne odpowiednio do istniejących potrzeb.
  3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
  4. Sprawuje opiekę nad uczniami w zależności od ich potrzeb w miarę posiadanych środków poprzez prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
  5.  Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez:
  6. Umożliwia uczniom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
  7. Stwarza warunki pobytu w gimnazjum zapewniające uczniom bezpieczeństwo

Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: .

Data wytworzenia: 2016-05-18

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2010-06-28

Data modyfikacji: 2016-11-08

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2010-06-28