Nazwa

Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej

Adres

Łupianka Stara 1, 18-100 Łapy

Dane kontaktowe

tel/fax. 856502294

e-mail: splupiankastara@wp.pl

www: splupianka.pl

Dyrektor \ kierownik

Dodatkowy opis

Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej jest sześcioletnią szkołą publiczną prowadzoną przez Gminę Łapy.

Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.

 

Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej posiada:

1. świetlicę

2. bibliotekę z czytelnią

3. oddział przedszkolny 5-godzinny dla dzieci 3-4 letnich i oddział „0”

4. stołówkę

 

Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej to szkoła:

- bezpieczna i przyjazna;

- zapewniająca wszechstronny rozwój uczniom w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania;

- uwzględniająca wartości chrześcijańskie i szanująca różnice Światopoglądowe.

Zadania \ Cele

Zadania:

- Umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

- Sprawowania opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

- Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i miłości do ojczyzny.

- Kształtowanie poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

- Rozwijanie zainteresowań uczniów, pogłębianie wiedzy religijnej.

- Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

- Zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole.

Cele:

- Realizacja celów wychowawczych w procesach lekcyjnych i pozalekcyjnych

- Doskonalenie procesów dydaktycznych zachodzących w szkole.

- Podnoszenie efektywności nauczania.

- Kształtowanie postaw społecznie oczekiwanych.

- Przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie.

- Ścisła współpraca z rodzicami.

- Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2016-03-21

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-11-15

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-03-21