Nazwa

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach

Adres

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy

Dane kontaktowe

tel: 857152251 w. 401 - 405

fax: 857152251 w. 401

e-mail: boss-lapy@o2.pl

e-mail: bosslapy@o2.pl

Dyrektor \ kierownik

Elżbieta Dzierżek

Dodatkowy opis

Biuro prowadzi wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla jednostek organizacyjnych Gminy Łapy zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Funkcjonuje na podstawie Uchwały nr XXI/193/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie reorganizacji jednostki organizacyjnej Gminy Łapy – Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach i nadania jej statutu.

Zadania \ Cele

Do zadań Biura należy:

  1. Prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości dla jednostek obsługiwanych;
  2. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek obsługiwanych, z wyłączeniem kompetencji dyrektorów jednostek obsługiwanych do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie;
  3. Zapewnienie dla jednostek obsługiwanych realizacji zadań głównego księgowego;

Wykonywanie zadań będących zadaniami organu prowadzącego w stosunku do szkół i przedszkoli.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2016-03-21

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-11-08

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-03-21