Start / Ogłoszenia

Ogłoszenia

 1. Ogłoszenie z dnia 2011-01-13 - Obwieszczenie - wysypisko w Uhowie
 2. Ogłoszenie z dnia 2011-01-14 - IV sesja Rady Miejskiej w Łapach
 3. Ogłoszenie z dnia 2011-01-25 - Ogłoszenie Burmistrza Łap w sprawie azbestu
 4. Ogłoszenie z dnia 2011-02-09 - Obwieszczenie Burmistrza Łap
 5. Ogłoszenie z dnia 2011-02-09 - Obwieszczenie Burmistrza Łap
 6. Ogłoszenie z dnia 2011-03-18 - VII sesja Rady Miejskiej w Łapach
 7. Ogłoszenie z dnia 2011-03-29 - Łapy, ul. Długa, Geodetów, M. Konopnickiej - wyniki przetargów na sprzedaż nieruchomości
 8. Ogłoszenie z dnia 2011-05-20 - X sesja Rady Miejskiej w Łapach
 9. Ogłoszenie z dnia 2011-05-20 - Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy łapy z zakresu kultury, oświaty, sportu i zdrowia na 2011 r.
 10. Ogłoszenie z dnia 2011-06-03 - OFERTA Stowarzyszenia „Fabryka Rozwoju Lokalnego”
 11. Ogłoszenie z dnia 2011-06-15 - Zawarcie umowy - OFERTA Stowarzyszenia „Fabryka Rozwoju Lokalnego”
 12. Ogłoszenie z dnia 2011-06-16 - Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Łapy z zakresu kultury, oświaty, sportu i zdrowia na 2011 r.
 13. Ogłoszenie z dnia 2011-06-17 - Obwieszczenie - wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
 14. Ogłoszenie z dnia 2011-07-05 - Konkurs na Dyrektora Domu Kultury w Łapach
 15. Ogłoszenie z dnia 2011-07-25 - XII – nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Łapach
 16. Ogłoszenie z dnia 2011-07-29 - Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego
 17. Ogłoszenie z dnia 2011-09-07 - Obwieszczenie Burmistrza Łap z dnia 7 września 2011 r.
 18. Ogłoszenie z dnia 2011-09-14 - Obwieszczenie Burmistrza Łąp
 19. Ogłoszenie z dnia 2011-09-14 - Obwieszczenie Burmistrza Łap
 20. Ogłoszenie z dnia 2011-09-15 - Wybory parlamentarne 2011 - Głosowanie korespondencyjne
 21. Ogłoszenie z dnia 2011-09-15 - Obwieszczenie Burmistrza Łap
 22. Ogłoszenie z dnia 2011-09-18 - Informacja o losowaniu składów OKW
 23. Ogłoszenie z dnia 2011-09-19 - Obwieszczenia o wydanej decyzji
 24. Ogłoszenie z dnia 2011-09-20 - Obwieszczenie o wydanej decyzji
 25. Ogłoszenie z dnia 2011-09-22 - Obwieszczenie Burmistrza Łap
 26. Ogłoszenie z dnia 2011-09-23 - XV sesja Rady Miejskiej w Łapach
 27. Ogłoszenie z dnia 2011-09-30 - Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Łapy
 28. Ogłoszenie z dnia 2011-10-04 - Łapy, ul. Mostowa 9 - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
 29. Ogłoszenie z dnia 2011-10-11 - Obwieszczenie Burmistrza Łap
 30. Ogłoszenie z dnia 2011-10-11 - Obwieszczenie Burmistrza Łap
 31. Ogłoszenie z dnia 2011-10-11 - Obwieszczenie Burmistrza Łap
 32. Ogłoszenie z dnia 2011-10-20 - OBWIESZCZENIE Burmistrza Łap o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Łapy
 33. Ogłoszenie z dnia 2011-10-21 - XVI sesja Rady Miejskiej w Łapach
 34. Ogłoszenie z dnia 2011-11-04 - Konsultacje Rocznego Programu współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2012
 35. Ogłoszenie z dnia 2011-11-09 - Obwieszczenie Burmistrza Łap - przyjęcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łapy
 36. Ogłoszenie z dnia 2011-11-18 - XVII sesja Rady Miejskiej w Łapach
 37. Ogłoszenie z dnia 2011-11-22 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
 38. Ogłoszenie z dnia 2011-11-23 - Wykaz nieruchomości, przeznaczonej do przekazania w dzierżawę
 39. Ogłoszenie z dnia 2011-11-23 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 40. Ogłoszenie z dnia 2011-10-24 - Ogłoszenie - drugi przetarg ustny nieograniczony
 41. Ogłoszenie z dnia 2011-12-07 - XVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Łapach
 42. Ogłoszenie z dnia 2011-12-12 - Łapy, ul. Leśnikowska - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 43. Ogłoszenie z dnia 2011-12-15 - Wynik I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Łapach ulicy Mostowej 9, oznaczonej numerem geodezyjnym 1863/7
 44. Ogłoszenie z dnia 2011-12-15 - Wynik II przetargu ustnego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Łapach
 45. Ogłoszenie z dnia 2011-12-15 - Obwieszczenie - postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 46. Ogłoszenie z dnia 2011-12-22 - XIX sesja Rady Miejskiej w Łapach
 47. Ogłoszenie z dnia 2011-12-28 - Informacja o wyniku przetargu na najem lokalu
 48. Ogłoszenie z dnia 2011-12-30 - Obwieszczenie
 49. Ogłoszenie z dnia 2011-01-19 - Płonka-Strumianka - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 50. Ogłoszenie z dnia 2011-01-26 - Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - ul. Główna 8
 51. Ogłoszenie z dnia 2011-02-10 - Łapy, ul. Długa - pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości
 52. Ogłoszenie z dnia 2011-02-11 - Łapy, ul. Konopnickiej, nr działki 653/28 - drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości
 53. Ogłoszenie z dnia 2011-02-14 - V uroczysta sesja Rady Miejskiej w Łapach
 54. Ogłoszenie z dnia 2011-02-15 - Łapy, ul. Polna - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 55. Ogłoszenie z dnia 2011-02-18 - VI sesja Rady Miejskiej w Łapach
 56. Ogłoszenie z dnia 2011-03-02 - OFERTA Stowarzyszenia „Szansa dla Gimnazjum w Łapach”
 57. Ogłoszenie z dnia 2011-03-15 - Łapy-Kołpaki, nr działki 77/2 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 58. Ogłoszenie z dnia 2011-03-15 - Łapy, ul. Warszawska, nr działki 93/1 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 59. Ogłoszenie z dnia 2011-03-15 - Uhowo, nr działki 698/1 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
 60. Ogłoszenie z dnia 2011-03-29 - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŁAP o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łapy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 61. Ogłoszenie z dnia 2011-04-20 - Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Kołłątaja w Uhowie
 62. Ogłoszenie z dnia 2011-04-20 - Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bokinach
 63. Ogłoszenie z dnia 2011-04-21 - VIII sesja Rady Miejskiej w Łapach
 64. Ogłoszenie z dnia 2011-05-10 - Łapy - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 65. Ogłoszenie z dnia 2011-05-11 - IX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Łapach
 66. Ogłoszenie z dnia 2011-06-03 - Łapy, osiedle "Barwiki" - pierwszy przetarg na sprzedaż działek
 67. Ogłoszenie z dnia 2011-06-03 - Łapy, ul. Konopnickiej, nr działki 653/28 - rokowania na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
 68. Ogłoszenie z dnia 2011-06-09 - Zebranie wyborcze we wsi Uhowo I
 69. Ogłoszenie z dnia 2011-06-09 - Zebranie wyborcze w sołectwie Gąsówka Stara Kolonia
 70. Ogłoszenie z dnia 2011-06-09 - Wybory ławników na kadencję 2012 - 2014
 71. Ogłoszenie z dnia 2011-06-17 - XI sesja Rady Miejskiej w Łapach
 72. Ogłoszenie z dnia 2011-08-01 - Łapy, ul. Długa, Geodetów - drugi przetarg na sprzedaż niezabudowanych działek
 73. Ogłoszenie z dnia 2011-08-08 - XIII - nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej
 74. Ogłoszenie z dnia 2011-08-17 - OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
 75. Ogłoszenie z dnia 2011-08-19 - XIV sesja Rady Miejskiej w Łapach
 76. Ogłoszenie z dnia 2011-08-30 - Łapy, ul. Długa, nr działki 1199 - pierwszy przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
 77. Ogłoszenie z dnia 2011-08-30 - Gąsówka-Oleksin - działka nr 160/4 - pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości
 78. Ogłoszenie z dnia 2011-08-30 - Łapy, osiedle "Barwiki" - pierwszy przetarg na sprzedaż niezabudowanych działek
 79. Ogłoszenie z dnia 2011-09-08 - Uhowo, nr działki 854 - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży