Start / Ogłoszenia

Ogłoszenia

 1. Ogłoszenie z dnia 2013-01-10 - Łapy, ul. Mostowa - nieruchomość przeznaczona do dzierżawy
 2. Ogłoszenie z dnia 2013-01-11 - XXXI sesja Rady Miejskiej w Łapach
 3. Ogłoszenie z dnia 2013-02-01 - Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej
 4. Ogłoszenie z dnia 2013-02-01 - Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na wspieranie realizacji zadań Gminy Łapy z zakresu kultury, oświaty, sportu i zdrowia na 2013 r.
 5. Ogłoszenie z dnia 2013-02-05 - Obwieszczenie Burmistrza Łap w sprawie podziału Miasta i Gminy Łapy na obwody głosowania
 6. Ogłoszenie z dnia 2013-02-15 - XXXII sesja Rady Miejskiej w Łapach
 7. Ogłoszenie z dnia 2013-02-20 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
 8. Ogłoszenie z dnia 2013-02-26 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany
 9. Ogłoszenie z dnia 2013-03-01 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w dzierżawę, z przeznaczeniem pod cmentarz
 10. Ogłoszenie z dnia 2013-03-15 - XXXIII sesja Rady Miejskiej w Łapach
 11. Ogłoszenie z dnia 2013-03-21 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
 12. Ogłoszenie z dnia 2013-03-22 - Obwieszczenie o wydanej decyzji
 13. Ogłoszenie z dnia 2013-04-09 - Łapy, ul. Nowa róg Piaskowej - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 14. Ogłoszenie z dnia 2013-04-15 - Gąsówka Stara - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 15. Ogłoszenie z dnia 2013-04-16 - Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni peletów do celów energetycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 32 i 39 położonych w Łapach-Szołajdach.
 16. Ogłoszenie z dnia 2013-04-19 - XXXIV sesja Rady Miejskiej w Łapach
 17. Ogłoszenie z dnia 2013-04-22 - Oferta Stowarzyszenia Edukacyjnego „Łapska Dwójka” przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach
 18. Ogłoszenie z dnia 2013-04-23 - Obwieszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika do hodowli brojlerów
 19. Ogłoszenie z dnia 2013-04-26 - Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Łapach
 20. Ogłoszenie z dnia 2013-05-10 - Obwieszczenie dotyczące prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na rozbudowie z przebudową istniejącego zakładu produkcyjnego
 21. Ogłoszenie z dnia 2013-05-17 - XXXV sesja Rady Miejskiej w Łapach
 22. Ogłoszenie z dnia 2013-05-22 - Obwieszczenie o wszczęciu postepowania ws decyzji środowiskowej - PSZOK w Łapach
 23. Ogłoszenie z dnia 2013-05-29 - Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa kurnika w Daniłowie Dużym
 24. Ogłoszenie z dnia 2013-06-11 - Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa stawu ziemnego w Płonce Kościelnej
 25. Ogłoszenie z dnia 2013-06-12 - Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa z przebudową zakładu "Promotech-KM" w Łapach
 26. Ogłoszenie z dnia 2013-06-14 - XXXVI sesja Rady Miejskiej w Łapach
 27. Ogłoszenie z dnia 2013-06-26 - Obwieszczenie o wydanym postanowieniu i art. 10 KPA - PSZOK ŁAPY
 28. Ogłoszenie z dnia 2013-06-27 - Łapy, ul. Puchalskiego i ul. Kopernika - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
 29. Ogłoszenie z dnia 2013-07-17 - Obwieszczenie Burmistrza Łap w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łapy
 30. Ogłoszenie z dnia 2013-07-18 - Oferta stowarzyszenia Proekona
 31. Ogłoszenie z dnia 2013-07-18 - Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - PSZOK Łapy
 32. Ogłoszenie z dnia 2013-08-21 - Łapy - działki do sprzedaży na osiedlu "Barwiki"
 33. Ogłoszenie z dnia 2013-08-23 - Łapy, ul. Południowa - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 34. Ogłoszenie z dnia 2013-08-23 - XXXVII sesja Rady Miejskiej w Łapach
 35. Ogłoszenie z dnia 2013-09-11 - Łapy, ul. Polna - działki przeznaczone do sprzedaży
 36. Ogłoszenie z dnia 2013-09-11 - Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej (Punkt przeładunku odpadów komunalnych w Uhowie)
 37. Ogłoszenie z dnia 2013-09-11 - Obwieszczenia o umorzeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowych (Termomodernizacje budynków)
 38. Ogłoszenie z dnia 2013-09-20 - XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Łapach
 39. Ogłoszenie z dnia 2013-09-25 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa dróg na osiedlu "Barwiki"
 40. Ogłoszenie z dnia 2013-10-02 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek, położonych w Łapach na osiedlu „Barwiki"
 41. Ogłoszenie z dnia 2013-10-03 - Łapy Dębowina, Łapy Łynki - nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
 42. Ogłoszenie z dnia 2013-10-18 - XXXIX sesja Rady Miejskiej w Łapach
 43. Ogłoszenie z dnia 2013-11-12 - Obwieszczenie - przebudowa dróg na osiedlu Barwiki
 44. Ogłoszenie z dnia 2013-11-18 - Konsultacje społeczne projektu Strategii Integracji Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminie Łapy na lata 2014 - 2021
 45. Ogłoszenie z dnia 2013-11-22 - XL sesja Rady Miejskiej w Łapach
 46. Ogłoszenie z dnia 2013-11-26 - Informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
 47. Ogłoszenie z dnia 2013-11-29 - Konsultacje Rocznego Programu współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014
 48. Ogłoszenie z dnia 2013-12-06 - Obwieszczenie o wydanej decyzji - przebudowa dróg na osiedlu Barwiki
 49. Ogłoszenie z dnia 2013-12-06 - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Gmina (poprawa układu komunikacyjnego)
 50. Ogłoszenie z dnia 2013-12-10 - Łapy-Kołpaki - działka przeznaczona do sprzedaży
 51. Ogłoszenie z dnia 2013-12-13 - XLI sesja Rady Miejskiej w Łapach
 52. Ogłoszenie z dnia 2013-12-23 - Obwieszczenie o wydanej decyzji - umorzenie postępowania administracyjnego
 53. Ogłoszenie z dnia 2013-12-30 - Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Łapy z zakresu kultury, oświaty, sportu i zdrowia na 2014 r.
 54. Ogłoszenie z dnia 2013-12-30 - Obwieszczenie - art. 10 KPA + zwolnienie z obowiązku oceny oddziaływania na środowisko (poprawa układu komunikacyjnego)