Oferta pracy na stanowisku ds. gospodarki gruntami w referacie Nieruchomości z dnia 2018-12-12

Numer konkursu 6/2018
Departament Biuro Administracyjno-Gospodarcze
Data 2018-12-12
Termin składania ofert 2018-12-31
Stanowisko ds. gospodarki gruntami w referacie Nieruchomości

Urząd Miejski w Łapach zatrudni  osobę na stanowisko  ds. gospodarki gruntami w referacie Nieruchomości. Podstawowy zakres obowiązków to prowadzenie postępowań administracyjnych, dotyczących podziałów i  rozgraniczeń nieruchomości.

Zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika od stycznia 2019 r., do czasu powrotu zastępowanego pracownika do pracy.

Wymagana jest znajomość  przepisów prawa w zakresie prowadzenia spraw związanych z rozgraniczaniem  nieruchomości, w tym:

  • wydawanie postanowień o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego
  • udzielanie upoważnienia geodecie do dokonania czynności rozgraniczeniowych
  • uczestnictwo przy rozgraniczeniu gruntów stanowiących własność Gminy Łapy
  • wydawanie decyzji dotyczących rozgraniczenia
  • w sprawach spornych kierowanie spraw z urzędu do rozpatrzenia w sądzie

Prowadzenie spraw związanych z  podziałem nieruchomości:

  • wydawanie postanowień o możliwości i sposobie podziału nieruchomości
  • wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości
  • prowadzenie spraw związanych z przejęciem na rzecz gminy działek gruntów wydzielonych pod drogi
  • prowadzenie spraw związanych ze scaleniem i ponownym podziałem nieruchomości


Osoby zainteresowane pracą  prosimy o dostarczenia CV do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. gen. W. Sikorskiego 24, do 31 grudnia br.

                                                                                                                                        

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2018-12-13

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2018-12-13

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2018-12-13