Wniosek o udostępnianie informacji publicznych

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemngo wniosku.

We wniosku o udostępnienie informacji publicznej należy podać:
- imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres składającego wniosek,
- zakres żądanej informacji,
- sposób i forma udostępnienia informacji (np.: dostęp do przeglądania informacji w urzędzie, kserokopia, pliki komputerowe),
- rodzaj nośnika (np.: papier, dyskietka 3,5; CD-ROM),
- forma przekazania informacji (np.: przesłanie pocztą, przesłanie pocztą elektroniczną, odbiór osobiście).

Udostępnienie informacji na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku, a w sytuacji, gdy nie jest to możliwe Urząd poinformuje o powodach opóźnienia oraz terminie, w jaki udostępni informację, nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja nie może być udostępniona w sposób lub formie określonej we wniosku Urząd wskaże inną możliwą formę udostępnienia.

Urząd ma prawo pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym dodatkowym kosztom, związanym ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

Wysokość opłaty określa Zarządzenie Burmistrza Łap NR 81/04 - w sprawie określenia wysokości opłat za sporządzanie kopii dokumentów Urzędu Miejskiego w Łapach z dnia 21 maja 2004 r.
Wysokość opłat za sporządzanie kopii dokumentów Urzędu Miejskiego w Łapach wykonywanych w formie kserokopii lub wydruku komputerowego w trakcie czynności związanych z udostępnianiem informacji publicznej wynosi :
1) za sporządzenie kserokopii lub wydruku komputerowego formatu A4 – 0,30 zł za stronę,
2) za sporządzenie kserokopii formatu A3 – 0,60 zł za stronę.
Opłaty należy wnosić w formie gotówkowej w kasie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach.

Informacja publiczna jest możliwa również do uzyskania w innej formie:
- poprzez możliwość wstępu na posiedzenia Rady Miejskiej w Łapach,
- poprzez udostępnienie materiałów dokumentujących posiedzenia Rady,
- w drodze wyłożenia informacji lub wywieszenia informacji w miejscach ogólniedostępnych.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2007-03-22

Data modyfikacji: 2007-03-22

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2007-03-22