Nazwa

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach

Adres

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy

Dane kontaktowe

tel: 857152251 w. 401 - 405

fax: 857152251 w. 401

e-mail: boss.lapy@boss.um.lapy.pl

strona internetowa: https://bosslapy.bip.gov.pl

Dyrektor \ kierownik

Elżbieta Dzierżek

Dodatkowy opis

Biuro prowadzi wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla jednostek organizacyjnych Gminy Łapy zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Funkcjonuje na podstawie Uchwały nr XXI/193/16 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie reorganizacji jednostki organizacyjnej Gminy Łapy – Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach i nadania jej statutu.

Zadania \ Cele

Do zadań Biura należy:

  1. Prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości dla jednostek obsługiwanych;
  2. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostek obsługiwanych, z wyłączeniem kompetencji dyrektorów jednostek obsługiwanych do dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie;
  3. Zapewnienie dla jednostek obsługiwanych realizacji zadań głównego księgowego;

Wykonywanie zadań będących zadaniami organu prowadzącego w stosunku do szkół i przedszkoli.

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Romualdowska

Data wytworzenia: 2021-02-01

Wprowadzający: Michał Śliżewski

Data wprowadzenia: 2016-03-21

Modyfikujący: Michał Śliżewski

Data modyfikacji: 2021-07-05

Opublikował: Michał Śliżewski

Data publikacji: 2016-03-21