Nazwa

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy

Adres

ul. Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy

Dane kontaktowe

tel.: 857152388, 857152349

e-mail: biblioteka@bibliotekalapy.pl

www: bibliotekalapy.pl

Dyrektor \ kierownik

Małgorzata Roszkowska

Dodatkowy opis

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy z siedzibą w Łapach przy ul. Nowy Rynek 15 jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miejski w Łapach. Biblioteka posiada osobowość prawną. Podstawę prawną działalności Biblioteki stanowią:

- Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu   działalności kulturalnej ( z późn. zm.),

- Statut biblioteki.

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb w zakresie upowszechniania czytelnictwa, dostępu do książki, informacji naukowej, działalności oświatowej, upowszechniania wiedzy i nauki, rozwoju kultury.

Zadania \ Cele

Biblioteka realizuje swoje cele poprzez:

1. Gromadzenie , opracowywanie, przechowywanie i ochronę zasobów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących Łap i regionu.

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i na zewnątrz, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych a także dzieci i młodzieży.

3. Prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej, edukacyjnej.

4 Popularyzacja książki i czytelnictwa, prowadzenie form pracy oświatowej z czytelnikami, służących popularyzacji sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta i regionu.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Bartosz Mikołajczyk

Data wytworzenia: 2020-09-01

Wprowadzający: Bartosz Mikołajczyk

Data wprowadzenia: 2016-03-21

Modyfikujący: Bartosz Mikołajczyk

Data modyfikacji: 2020-09-01

Opublikował: Bartosz Mikołajczyk

Data publikacji: 2016-03-21