Nazwa

Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach

Adres

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22a, 18-100 Łapy

Dane kontaktowe

tel. 858141920, 858141921

e-mail: osrodek@lapybiznes.pl

Dyrektor \ kierownik

Magdalena Perkowska-Szymanowicz

Dodatkowy opis

Ośrodek Przedsiębiorczości został powołany uchwałą Rady Miejskiej w Łapach w dniu 30 grudnia 2009 r., jako gminna jednostka organizacyjna (jednostka budżetowa). Głównym jego celem działania jest realizacja zadań związanych ze wsparciem i upowszechnianiem idei samorządowej, a w szczególności tworzeniem warunków i wdrażaniem programów pobudzania aktywności obywatelskiej, w tym przedsiębiorczości.

Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach, zarządza i administruje  budynkiem Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach, który z dniem 28.11.2015 r. został przekazany jednostce w trwały zarząd.

Celem Inkubatora Przedsiębiorczości jest w szczególności:

1) promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
2) stwarzanie warunków ułatwiających powstawanie nowych i rozwój istniejących przedsiębiorstw,
3) aktywizacja lokalnej społeczności w celu podejmowania działalności gospodarczej,
4) rozwój przedsiębiorczości na terenie Gminy Łapy.

Ośrodek Przedsiębiorczości dysponuje 109,44 m2 powierzchni biurowej do wynajęcia w Inkubatorze Przedsiębiorczości.  
Inkubator oferuje możliwość wynajmu sali szkoleniowo-biznesowej i sali konferencyjnej wyposażanych w nowoczesny sprzęt multimedialny.

Zadania \ Cele

Zadania Ośrodka Przedsiębiorczości:

  • organizowanie i wspieranie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy,
  • tworzenie efektywnych powiązań pomiędzy nauką a przedsiębiorczością,
  • udział w krajowych i zagranicznych systemach i programach związanych z pobudzaniem aktywności obywatelskiej, w tym przedsiębiorczości,
  • edukacja w zakresie przedsiębiorczości,
  • organizowanie konkursów, mających na celu rozszerzenie i propagowanie wiedzy na temat idei samorządności i przedsiębiorczości,
  • promowanie małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza nowopowstałych,
  • upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją społeczną i gospodarczą na obszarach wiejskich,
  • nawiązanie współpracy z jednostkami i instytucjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie pobudzania aktywności obywatelskiej,
  • tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zajmującymi się problematyką związaną z wdrażaniem programów
  • pozyskiwanie środków finansowych pochodzących z programów i funduszy Unii Europejskiej oraz z innych źródeł pomocowych dla realizacji celów statutowych Ośrodka Przedsiębiorczości.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2016-03-21

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2016-11-08

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2016-03-21