Żłobek w Łapach

Nazwa

Żłobek w Łapach

Adres

ul. Polna 27, 18-100 Łapy

Dane kontaktowe

tel.: 857152744
fax: 857152744
e- mail: przedszkole1lapy@op.pl
www: przedszkole1lapy.supwerszkolna.pl

Dyrektor \ kierownik

Wiesława Wincenciak

Dodatkowy opis

Żłobek w Łapach przeznaczony jest dla  dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat, których rodzice lub opiekunowie pracują.

Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

Zadania \ Cele

 1. Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00. W dni ustawowo wolne od pracy Żłobek nie pracuje.
 2. W Żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie.
 3. Przyjmowanie dzieci odbywa się w godzinach od 7.00 do 8.30. Przyprowadzenie dziecka do Żłobka po godz. 9.00 należy uzgodnić z opiekunem. W sporadycznych przypadkach spóźnienia należy zgłaszać telefoniczne do godziny 8.30.
 4. Dziecko do Żłobka należy przyprowadzać czyste i zdrowe.
 5. Przed przekazaniem dziecka pod opiekę opiekuna w Żłobku należy poinformować o aktualnym stanie zdrowia dziecka, jak również o wszelkich okolicznościach mających wpływ na jego samopoczucie.
 6. Opiekun może odmówić przyjęcia dziecka chorego lub z podejrzeniem o chorobę z uwagi na dobro pozostałych dzieci. W razie wątpliwości może być wymagane zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że dziecko jest zdrowe.
 7. Rodzice winni zgłaszać każdą planowaną nieobecności dziecka (osobiście lub  telefonicznie) z wyprzedzeniem, najpóźniej na dzień przed nieobecnością, a w przypadku choroby - w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godz. 8.30.
 8. Po nieobecności dziecka spowodowanej chorobą należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że dziecko jest zdrowe. W przypadku braku zaświadczenia dziecko nie będzie przyjęte do Żłobka.
 9. Rozkład dnia zapewnia właściwe proporcje czasu na czynności związane z rozwojem psychomotorycznym, odpoczynkiem oraz reguluje pory posiłków w zależności od potrzeb i wieku dziecka.
 10. Dzieci w czasie pobytu w Żłobku otrzymują cztery posiłki: śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek. Jadłospis jest urozmaicony i ustalany według obowiązujących norm żywieniowych. Jadłospis na cały tydzień wywieszany jest na tablicy ogłoszeń znajdującej się w szatni grupy żłobkowej.
 11. Należy informować personel Żłobka o indywidualnych potrzebach dziecka dotyczących żywienia i przyzwyczajeń. Dla dzieci z alergią lub innymi chorobami skład posiłków omawiamy z rodzicami i dostosujemy indywidualnie do potrzeb dziecka.
 12. Personel Żłobka nie podaje dzieciom leków przyniesionych przez rodziców.
 13. Wstęp do pomieszczeń, gdzie przebywają dzieci jest zabroniony ze względów sanitarnych.
 14. Każde dziecko w Żłobku ma swoje łóżeczko lub leżaczek z pościelą, swoją szafkę na ubranka oraz inne przedmioty potrzebne do higieny osobistej.
 15. Dzieci powinny mieć własne kaftaniki,  własną bieliznę, odzież   i piżamkę.
 16. Na czas pobytu w Żłobku rodzice powinni zaopatrzyć dziecko również w : ubranka na zmianę (w dostatecznej ilości), buciki na zmianę (jeśli dziecko chodzi), smoczek (jeżeli dziecko potrzebuje)
 17. Ze względów bezpieczeństwa dzieci prosimy rodziców o: nie zakładanie dzieciom łańcuszków i innych ozdób, nie zakładanie dziewczynkom kolczyków i spinek, nie dawanie dzieciom pieniążków oraz innych drobnych przedmiotów. Za zabawki, maskotki itp. przyniesione przez dziecko z domu Żłobek nie ponosi odpowiedzialności.
 18. Odzież wierzchnią dziecka przechowujemy w szafce wskazanej przez opiekuna.
 19. Za wózki  i inne rzeczy pozostawione w szatni Żłobek nie ponosi odpowiedzialności.
 20. Rodzice ( opiekunowie prawni ) zobowiązani są do odebrania dziecka do godz. 17.00.
 21. Dzieci powinny być odbierane ze Żłobka osobiście przez rodziców lub prawnych opiekunów. W wyjątkowych przypadkach dziecko może być wydane innej osobie pełnoletniej, która została upoważniona przez rodziców na piśmie.
 22. W szczególnych przypadkach Dyrektor Żłobka może wyrazić zgodę na odbieranie dziecka przez osobę niepełnoletnią, za pisemną zgodą rodziców.
 23. W przypadku konieczności  odbioru  dziecka  przez  osobę  wcześniej  nieupoważnioną, należy podać imię  i nazwisko tej osoby oraz jej numer dowodu osobistego. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania opiekuna odbierającego dziecko.
 24. W przypadku gdy zachodzi obawa, że rodzic lub wskazany opiekun nie gwarantuje odpowiedniej opieki nad dzieckiem (stany emocjonalne, odurzenie i inne), dziecko pozostawia się w placówce do momentu przybycia zawiadomionej przez Żłobek innej osoby,  uprawnionej do odbioru dziecka.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Romualdowska

Data wytworzenia: 2021-03-25

Wprowadzający: Urszula Romualdowska

Modyfikujący: Urszula Romualdowska

Data modyfikacji: 2021-03-25

Opublikował: Urszula Romualdowska

Data publikacji: 2017-03-23