Nazwa

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łapach

Adres

ul. Letnia 1, 18-100 Łapy

Dane kontaktowe

tel/fax. 857152331

e-mail: sp3lapy@op.pl

 http://sp3lapy.pl/

Dyrektor \ kierownik

Mariola Bolesława Grodzka

Dodatkowy opis

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łapach jest szkołą publiczną, prowadzoną przez Gminę Łapy.

 Prowadzi nauczanie:

1.      W oddziałach szkolnych I-VIII w zakresie szkoły podstawowej.

2.      Oddział rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5-6 letnich oraz oddział przedszkolny dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

3.      W okresie przejściowym od 1 wrzesnia 2017 r. do 31 czerwca 2019 r.funkcjnuje w szkole nauczanie w oddziałach II i III klasy gimnazjum

Dodatkowo szkoła prowadzi:

a) świetlicę,

b) bibliotekę,

d) kuchnię i stołówkę.

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łapach to szkoła

bezpieczna i przyjazna zapewniająca wszechstronny rozwój uczniom w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania, w której uwzględnia się wartości chrześcijańskie, patriotyczne i szanująca różnice światopoglądowe.

Wyposaża młodych ludzi w podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania dojrzałych decyzji, kształtuje otwartą i aktywną postawę wobec świata i innych ludzi, formuje u uczniów poczucie własnej godności i szacunek do godności  innych osób, przygotowuje do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości europejskiej i światowej.

Zadania \ Cele

Zadania:

Umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum.

Sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

Zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu uczniów
w szkole.

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny
 i poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

Rozwijanie zainteresowań uczniów, pogłębienie wiedzy religijnej i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Cele:

Tworzenie warunków do pełnego, indywidualnego rozwoju każdego ucznia zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.

Doskonalenie procesów dydaktycznych zachodzących w szkole.

Podnoszenie efektywności nauczania.

Aktywizacja współpracy z rodzicami.

Wspieranie rodziców w procesie wychowania.

Podnoszenie efektywności wychowania.

Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa.

Systematyczna poprawa bazy materialnej.

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2018-04-10

Wprowadzający: Urszula Romualdowska

Data wprowadzenia: 2016-03-21

Modyfikujący: Urszula Romualdowska

Data modyfikacji: 2021-04-02

Opublikował: Urszula Romualdowska

Data publikacji: 2016-03-21