Nazwa

 Dom Kultury w Łapach

Adres

ul. Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy

Dane kontaktowe

tel. 857152300
fax: 858751854

email: kultura@dklapy.pl

www: dklapy.pl

Dyrektor \ kierownik

Wiktoria Łapińska

Dodatkowy opis

Podstawowym celem działalności Domu Kultury jest organizowanie działalności kulturalnej na terenie

Gminy Łapy. Do zadań Domu Kultury należy w szczególności:

Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę.

Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką.

Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego.

Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

Dom Kultury organizuje wystawy i wernisaże artystów regionu, przedstawienia teatralne, prowadzi działalność kinową.

Tworzy koła i zespoły zainteresowań, pracownie i warsztaty twórcze.

Organizuje imprezy w obiektach własnych, w parkach, na placach, ulicach miejskich.

Sprawuje opiekę organizacyjną i artystyczną nad zespołami folklorystycznymi i miejską orkiestrą dętą.

Tworzy, udostępnia i dokumentuje dobra i wartości kultury.

Prowadzi działalność informacyjną i wydawniczą w dziedzinie kultury i sztuki.

Wydaje gazetę lokalną.

Zadania \ Cele

Dom Kultury w Łapach jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie:

ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2001 r. Nr 13 poz. 123 z póz. zm.)

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: .

Data wytworzenia: 2016-05-18

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2009-10-22

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2019-07-09

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2009-10-22