Dane teleadresowe

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nr pok.

tel. wew.

telefon

e-mail

Krzysztof Gołaszewski

Burmistrz

105

105

krzysztof.golaszewski@um.lapy.pl

Krzysztof Dudziński

Z-ca Burmistrza

102

102

krzysztof.dudzinski@um.lapy.pl

Anna Marta Sokół

Skarbnik

201

201

857152955

skarbnik@um.lapy.pl

Joanna Micota
Sekretarz 106 106 joanna.micota@um.lapy.pl

Referat Organizacyjny (O)

Joanna Micota

Sekretarz

106

106

joanna.micota@um.lapy.pl

Barbara Falkowska

Sekretariat

103

103

857152749
857152647

sekretariat@um.lapy.pl

Justyna Wasilewska

Małgorzata Łapińska

Dowody osobiste

USC

121

857154663

justyna.wasilewska@um.lapy.pl

malgorzata.lapinska@um.lapy.pl

Magdalena Mojkowska

Ewidencja ludności

Ewidencja działalności gospodarczej

123

857153222

magdalena.mojkowska@um.lapy.pl

Magdalena Jastrzębska

Centrala

1

501

857152251

magdalena.jastrzebska@um.lapy.pl

Marcin Kamiński

Sprawy obronne

111

110

marcin.kaminski@um.lapy.pl

Ewa Łupińska

Biuro Rady Miejskiej (RM)

107

107

 

biurorady@um.lapy.pl

Janina Łupińska

Kadry

109

109

 

janina.lupinska@um.lapy.pl

Agnieszka Jarmołowicz

Sprawy organizacyjne

108 108 agnieszka.jarmolowicz@um.lapy.pl

Michał Śliżewski

Sprawy organizacyjne

107 107 michal.slizewski@um.lapy.pl

Urszula Łapińska

Kierownik Referatu.

Zamówienia publiczne

108

108

 

urszula.lapinska@um.lapy.pl

 Kamil Górski

Informatyzacja

305

305

kamil.gorski@um.lapy.pl

Referat Finansowy (F)

Anna Marta Sokół

Skarbnik

201

201

857152955

skarbnik@um.lapy.pl

Joanna Polowczyk

Główny księgowy

205

205

 

joanna.polowczyk@um.lapy.pl

Jerzy Roszkowski

Kasa

3

503

 

jerzy.roszkowski@um.lapy.pl

Anna Dunaj

Podatki - teren wiejski

6

506

 

anna.dunaj@um.lapy.pl

 Marta Zduńczyk

marta.zdunczyk@um.lapy.pl

Cezary Jabłonowski

Podatek od osób prawnych i od
środków transportowych

112

112

 

cezary.jablonowski@um.lapy.pl

Aneta Leżanka

Podatki - teren miasta

7

507

 

aneta.lezanka@um.lapy.pl

 

Księgowość podatkowa

8

508

 

 

Iwona Łapińska

Księgowość podatkowa

iwona.lapinska@um.lapy.pl

Ewa Markowska

Księgowość budżetowa (dochody)

202

202

 

ewa.markowska@um.lapy.pl

Jadwiga Szyluk

Księgowość budżetowa (wydatki)

202

212

 

jadwiga.szyluk@um.lapy.pl

Magdalena Perkowska

Płace

206

206

 

magdalena.perkowska@um.lapy.pl

Emilia Kamińska

Księgowość  budżetowa

emilia.kaminska@um.lapy.pl

Referat Inwestycji

Katarzyna Trzaska

Inwestycje

110

113

katarzyna.trzaska@um.lapy.pl

Monika Dzielnik

Fundusze pomocowe

110

114

monika.dzielnik@um.lapy.pl

Marcin Roszkowski

Inwestycje

110

115

marcin.roszkowski@um.lapy.pl

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Agnieszka Czarnowska

Kierownik

113

116

agnieszka.czarnowska@um.lapy.pl

Agnieszka Onichimiuk

Ochrona środowiska

9

509

 

agnieszka.onichimiuk@um.lapy.pl

Joanna Łapińska

Gospodarka odpadami

10

510

857152764

joanna.lapinska@um.lapy.pl

Katarzyna Laskowska

Gospodarka odpadami

BOI

408

katarzyna.laskowska@um.lapy.pl

Zuzanna Kućmierowska

Infrastruktura komunalna

113

116

 660741457

zuzanna.kucmierowska@um.lapy.pl

Martyna Stypułkowska

Infrastruktura komunalna

113

116

martyna.stypulkowska@um.lapy.pl

Referat Nieruchomości (N)

Dariusz Polakowski

Kierownik

302

302

 

dariusz.polakowski@um.lapy.pl

Jolanta  Zarzecka

Gospodarka
nieruchomościami

303

303

 

 

jolanta.zarzecka@um.lapy.pl

Anna Mierzejewska

301

301

anna.mierzejewska@um.lapy.pl

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Barbara Łochnicka

Zastępcy Kierownika USC

USC

111

857152706

barbara.lochnicka@um.lapy.pl

Barbara Jurkiewicz

barbara.jurkiewicz@um.lapy.pl

W weekendy w sprawie sporządzenia aktu zgonu prosimy o kontakt pod nr telefonu: 694 514 062

Samodzielne stanowiska

Teresa Kiejzik

Stanowisko ds. zagospodarowania
przestrzennego (P)

306

306

 

teresa.kiejzik@um.lapy.pl

Urszula Romualdowska

Stanowisko ds. promocji i kontaktów
z mediami (PR)

203

203

promocja@um.lapy.pl

Obsługa prawna
(Umowa zlecenie)

Obsługa prawna

207

207

 

prawnik@um.lapy.pl

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2016-05-23

Wprowadzający: Michał Śliżewski

Data wprowadzenia: 2012-02-14

Modyfikujący: Michał Śliżewski

Data modyfikacji: 2021-07-06

Opublikował: Michał Śliżewski

Data publikacji: 2012-02-14