Konsultacje społeczne

2012

 1. Ogłoszenie z dnia 2012-02-15 - Konsultacje społeczne w formie zgłaszania pisemnych uwag do projektu Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Łapy na lata 2012-2017
 2. Ogłoszenie z dnia 2012-08-02 - Konsultacje społeczne w formie zgłaszania pisemnych uwag do projektu „Skuteczne NGO – Strategia Współpracy Gminy Łapy z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2017”

2013

 1. Ogłoszenie z dnia 2013-11-18 - Konsultacje społeczne projektu Strategii Integracji Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminie Łapy na lata 2014 - 2021
 2. Ogłoszenie z dnia 2013-11-29 - Konsultacje Rocznego Programu współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014

2014

 1. Ogłoszenie z dnia 2014-10-10 - Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
 2. Ogłoszenie z dnia 2014-10-15 - Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie projektu Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
 3. Ogłoszenie z dnia 2014-10-17 - Konsultacje społeczne projektu Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2015 r.
 4. Ogłoszenie z dnia 2014-04-22 - Konsultacje społeczne projektu Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015-2017 r.
 5. Ogłoszenie z dnia 2015-03-27 - Burmistrz Łap ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie zgłaszania pisemnych uwag do projektu uchwały w sprawie przyjęcia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
 6. Ogłoszenie z dnia 2015-04-17 - Wyniki konsultacji społecznych uchwały w sprawie przyjęcia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw społecznych
 7. Ogłoszenie z dnia 2015-05-14 - Ogłoszenie o konsultacjach społecznych do projektu uchwały w sprawie przyjęcia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
 8. Ogłoszenie z dnia 2015-05-27 - Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
 9. Ogłoszenie z dnia 2015-06-02 - Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Uchwały w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi
 10. Ogłoszenie z dnia 2015-06-19 - Ogłoszenie o konsultacjach - prognoza oddziaływania na środowisko opracowania pn.: „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2020 dla Miasta Białegostoku i gmin ościennych które zawarły z Miastem Białystok porozumienie w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego oraz pozostałych gmin wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego.”

2015

 1. Ogłoszenie z dnia 2015-06-19 - Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko projektu "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Białegostoku i gmin Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów do roku 2020"
 2. Ogłoszenie z dnia 2015-06-22 - Wyniki konsultacji społecznych projektu Uchwały w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
 3. Ogłoszenie z dnia 2015-10-09 - Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Łapach w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Łapy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 r.
 4. Ogłoszenie z dnia 2015-11-04 - Konsultacje - Gminny Propgram Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomani na rok 2016
 5. Ogłoszenie z dnia 2015-11-18 - Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Łapy na rok 2016

2016

 1. Ogłoszenie z dnia 2016-01-08 - Konsultacje społeczne w sprawie przeprowadzenia modernizacji i remontu pomieszczeń Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy
 2. Ogłoszenie z dnia 2016-06-03 - Konsultacje społeczne projektu Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Łapy na lata 2016 – 2020

2017

 1. Ogłoszenie z dnia 2017-01-18 - Konsultacje Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łapy na lata 2017-2022
 2. Ogłoszenie z dnia 2017-08-07 - Konsultacje w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łapy na lata 2017-2023
 3. Ogłoszenie z dnia 2017-08-16 - Wyniki konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr VIII/64/15
 4. Ogłoszenie z dnia 2017-09-06 - Konsultacje projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łapy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku
 5. Ogłoszenie z dnia 2017-11-14 - Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Łapy na rok 2018

2018

 1. Ogłoszenie z dnia 2018-03-06 - Konsultacje projektu "Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobiem Gminy Łapy na lata 2018 - 2023"

2020

 1. Ogłoszenie z dnia 2020-07-22 - Konsultacje społeczne zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Łapy na lata 2014-2020
 2. Ogłoszenie z dnia 2020-10-29 - Konsultacje w sprawie konsultacji założeń Krajowej Polityki Miejskiej 2023
 3. Ogłoszenie z dnia 2020-11-25 - Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 4. Ogłoszenie z dnia 2020-12-04 - Konsultacje społeczne projektu uchwały w spr. koncepcji organizacji usług transportowych door to door dla osób z potrzebą wspracia w zakresie mobilności w gminie Łapy

2021

.1. Ogłoszenie z dnia 2021-06-07 - Konsultacje projektu Programu Usług Społecznych w Gminie Łapy

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2016-06-04

Wprowadzający: Urszula Romualdowska

Data wprowadzenia: 2011-01-20

Modyfikujący: Urszula Romualdowska

Data modyfikacji: 2021-06-07

Opublikował: Urszula Romualdowska

Data publikacji: 2011-01-20