Ogłoszenie z dnia 2014-12-03 - Łapy, ul. Długa - drugi przetarg ustny nieograniczony

Data 2014-12-03
Tytuł Łapy, ul. Długa - drugi przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Łap informuje, że w dniu 15 stycznia 2015r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony

   

drugi przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 388
o powierzchni 0,1770 ha, położonej w Łapach przy ulicy Długiej, stanowiącej własność Gminy Łapy, posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW Nr BI1B/00054170/3, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego leżącej na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i działalności produkcyjnej, gospodarczej oraz usług.

 

Cena wywoławcza – 126 100 zł,  wadium – 15 000 zł

 

Do ceny działki osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT - 23%.

 

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 16 października 2014r.

 

Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzeniu.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 92 1540 1216 2001 4405 3110 0006 do dnia 9 stycznia 2015 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

 

Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Łapach, ul. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

 

Treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łapy.

 


 

INFORMACJA

 

Burmistrz Łap informuje, że na dzień 15 stycznia 2015 roku został ogłoszony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 388 o powierzchni 0,1770 ha, położonej w Łapach przy ulicy Długiej, stanowiącej własność Gminy Łapy, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr BI1B/00054170/3.

Cena wywoławcza – 126 100 zł

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 16 października 2014 roku.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

 

Łapy, dnia 23-01-2015

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2014-12-03

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2015-01-26

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2014-12-03