Data 2014-12-03
Tytuł Łapy "Barwiki" - pierwszy przetarg ustny nieogranicziony

Burmistrz Łap informuje, że w dniu 14 stycznia 2015 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony

   

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Łapy, położonych w Łapach na osiedlu „Barwiki”, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

 1. 2033 o powierzchni 469 m2, 2034 o powierzchni 460 m2 i 2035/1 o powierzchni 134 m2 – ul. Włodzimierza Puchalskiego, księga wieczysta Nr BI1B/00038969/3

Cena wywoławcza – 93 000 zł, wadium – 10 000 zł

 1. 2015 o powierzchni 454 m2 – ul. Włodzimierza Puchalskiego 32, księga wieczysta
  Nr BI1B/00038969/3

Cena wywoławcza – 38 000 zł, wadium – 4 000 zł

 1. 2082/2 o powierzchni 385 m2 – ul. Gliniana 36, księga wieczysta Nr BI1B/00057539/9

Cena wywoławcza – 27 000 zł, wadium – 3 000 zł

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, bliźniaczą i szeregową wraz z ogrodami. Dozwolone jest przeznaczenie części terenu lub obiektów pod usługi stanowiące uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego.

Działki położone są w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego, wszelka działalność inwestycyjna na tym terenie wymaga uzgodnień z Dyrekcją NPN.

 

Do ceny każdej z nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT
- 23%.

 

Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń
w rozporządzeniu.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 92 1540 1216 2001 4405 3110 0006 do dnia 9 stycznia 2015 roku – w tytule przelewu należy wpisać na jaką nieruchomość wpłacane jest wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

 

Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łapach,
ul. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

 

Treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łapy.


 

INFORMACJA

 

Burmistrz Łap informuje, że na dzień 14 stycznia 2015 roku został ogłoszony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Łapy, położonych w Łapach na osiedlu „Barwiki”, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

 1. 2033 o powierzchni 469 m2, 2034 o powierzchni 460 m2 i 2035/1
  o powierzchni 134 m2 – ul. Włodzimierza Puchalskiego, księga wieczysta
  nr BI1B/00038969/3

Cena wywoławcza – 93 000 zł

 1. 2015 o powierzchni 454 m2 – ul. Włodzimierza Puchalskiego 32, księga wieczysta nr BI1B/00038969/3

Cena wywoławcza – 38 000 zł

 1. 2082/2 o powierzchni 385 m2 – ul. Gliniana 36, księga wieczysta
  nr BI1B/00057539/9

Cena wywoławcza – 27 000 zł

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

 

 

 

Łapy, dnia 22-01-2015

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2014-12-03

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2015-01-22

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2014-12-03