Ogłoszenie z dnia 2014-09-08 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 388 o powierzchni 0,1770 ha, położonej w Łapach przy ulicy Długiej

Data 2014-09-08
Tytuł Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 388 o powierzchni 0,1770 ha, położonej w Łapach przy ulicy Długiej

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Łap informuje, że w dniu 16 października 2014 r. godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 388 o powierzchni 0,1770 ha, położonej w Łapach przy ulicy Długiej, stanowiącej własność Gminy Łapy, posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW Nr BI1B/00054170/3, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego leżącej na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i działalności produkcyjnej, gospodarczej oraz usług.

Cena wywoławcza – 126 100 zł,  wadium – 10 000 zł

Do ceny działki osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT - 23%.

Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzeniu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 92 1540 1216 2001 4405 3110 0006 do dnia 10 października 2014 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łapach, ul. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51 w. 301 i 302.

Treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej tut. Urzędu www.lapy.podlasie.pl.


 

Burmistrz Łap informuje, że na dzień 16 października 2014 roku został ogłoszony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łapach przy ulicy Długiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 388 o powierzchni 1770 m2, stanowiącej własność Gminy Łapy, posiadającej urządzoną księgę wieczystą  KW Nr BI1B/00054170/3.

Cena wywoławcza –  126 100 zł.

Do przetargu została dopuszczona jedna osoba, która wpłaciła wadium.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie zaoferował ceny wyższej niż cena wywoławcza.

 

Łapy, 2014-10-24

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2014-09-08

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2015-01-26

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2014-09-08