Ogłoszenie z dnia 2014-02-11 - Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki

Data 2014-02-11
Tytuł Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Łap informuje, że w dniu 26 marca 2014r. godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony

drugi przetarg ustny nieograniczony

                                                              

na sprzedaż niezabudowanej działki oznaczonej nr geodezyjnym 2015 o powierzchni 454 m2, położonej w Łapach przy ulicy Puchalskiego 32, stanowiącej własność Gminy Łapy, posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW Nr BI1B/00038969/3, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, bliźniaczą i szeregową wraz z ogrodami.

 

Cena wywoławcza 30 500 zł, wadium 4000 zł.

         Do ceny działki osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – 23%.

         Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 14 listopada 2013 r.     

         Działka położona jest w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego; wszelka działalność inwestycyjna na tym terenie wymaga uzgodnienia z Dyrekcją NPN.

         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium przelewem bądź bankowym dowodem wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Łapach Nr 92 1540 1216 2001 4405 3110 0006 do dnia 21 marca 2014 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

         Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg.

         Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

         Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łapach, ul. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

         Treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej tut. Urzędu www.lapy.podlasie.pl.

 


Łapy, 2014-04-01

 

INFORMACJA  

 

         Burmistrz Łap informuje, że w dniu 26 marca 2014 roku w siedzibie tut. Urzędu w Łapach, ul. Sikorskiego 24 został przeprowadzony drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej  nieruchomości położonej w Łapach przy ulicy Włodzimierza Puchalskiego 32, oznaczonej numerem geodezyjnym 2015 powierzchni 454 m2, stanowiącej własność Gminy Łapy, posiadającej urządzoną księgę wieczystą  KW Nr BI1B/00038969/3.

Cena wywoławcza –  30 500 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2014-02-11

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2014-04-01

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2014-02-11