Ogłoszenie z dnia 2014-01-13 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na przekazanie w dzierżawę części nieruchomości, z posadowionymi czterema budynkami, użytkowanymi jako garaże

Data 2014-01-13
Tytuł Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na przekazanie w dzierżawę części nieruchomości, z posadowionymi czterema budynkami, użytkowanymi jako garaże

          Burmistrz Łap informuje, że w dniu 14 lutego 2014 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony,

 

na przekazanie w dzierżawę części nieruchomości, z posadowionymi czterema budynkami, użytkowanymi jako garaże. Grunt stanowi część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 165/1, o powierzchni całkowitej 0,762 ha, położony w Uhowie przy ul. Cmentarnej. Okres dzierżawy zabudowanej nieruchomości wyznacza się na czas nieokreślony.

          Cena wywoławcza miesięcznej opłaty z tytułu najmu wynosi zł, wadium – 46,20 zł. Wadium (w wysokości 10% rocznej opłaty za dzierżawę) – 55,44 zł. Do ceny miesięcznego czynszu osiągniętej w przetargu będzie doliczony podatek VAT 23%. Czynsz ustalony w wyniku przetargu nie obejmuje innych opłat.  

Nieruchomość wolna jest od długów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeniu w rozporządzaniu.

          Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium przelewem, bądź bankowym dowodem wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Łapach w Banku Ochrony Środowiska S.A.  nr 78 1540 1216 2054 4405 3110 033 do dnia 11 lutego 2014 r.  Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego. Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał. Wadium zalicza się na poczet opłat czynszu z tytułu dzierżawy.

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łapach, ul. Sikorskiego 24, pokój 304, tel. 85 715 22 51 wew. 304. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu, można oglądać od ukazania się ogłoszenia do dnia 11 lutego 2014 r.  W dni robocze po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osobiście w pok. 304 w Urzędzie Miejskim lub telefonicznie tel. 85 715 22 51 wew. 304.

          Treść ogłoszenia została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej www.lapy.podlasie.pl


 

Ogłoszenie o unieważnieniu
I przetargu ustnego nieograniczonego
na przekazanie w dzierżawę części nieruchomości z posadowionymi czterema budynkami, użytkowanymi jako garaże, stanowiące własność Gminy Łapy

 


Burmistrz Łap unieważnia w dniu 12 lutego 2014 r. I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości z posadowionymi czterema budynkami, użytkowanymi jako garaże, znajdujące się w Uhowie przy ul. Cmentarnej, z terminem wpłaty wadium do dnia 11.02.2014 r., z terminem przetargu 14 lutego 2014 r., z powodu niedoprecyzowania przedmiotu przetargu.

Burmistrz Łap

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2014-01-13

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2014-02-13

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2014-01-13