Ogłoszenie z dnia 2014-02-18 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na przekazanie w najem pomieszczeń przeznaczonych pod garaże w budynku położonym w Uhowie

Data 2014-02-18
Tytuł Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na przekazanie w najem pomieszczeń przeznaczonych pod garaże w budynku położonym w Uhowie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Łap informuje, że w dniu 24 marca 2014 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony pierwszy przetarg ustny nieograniczony,na przekazanie w najem pomieszczeń w budynku posadowionym na gruncie stanowiącym część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 165/1, o powierzchni całkowitej 0,762 ha. Budynek z czterema odrębnymi pomieszczeniami, przeznaczonymi jako garaże, położony jest w Uhowie przy ul. Cmentarnej. Pomieszczeniom nadano numery porządkowe, poczynając od strony budynku Szkoły Podstawowej, odpowiednio I, II, III, IV.

Okres najmu wyznacza się na czas nieokreślony.

Cena wywoławcza miesięcznej opłaty z tytułu najmu każdego z pomieszczeń wynosi 46,20 zł. Do ceny miesięcznego czynszu osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%. Czynsz ustalony w wyniku przetargu nie obejmuje innych opłat.

Nieruchomość wolna jest od długów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeniu w rozporządzaniu.

Wadium wynosi – 56 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium przelewem, bądź bankowym dowodem wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Łapach w Banku Ochrony Środowiska S.A. nr 92 1540 1216 2001 4405 3110 0006 do dnia 20 marca 2014 r. ze wskazaniem numeru pomieszczenia, którego dotyczy. Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego. Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał. Wadium zalicza się na poczet opłat czynszu z tytułu najmu.

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łapach, ul. Sikorskiego 24, pokój 304, tel. 85 715 22 51 wew. 304.

Treść ogłoszenia została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej www.lapy.podlasie.pl


WYNIK PRZETARGU

Burmistrz Łap informuje, że w dniu 24 marca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Sikorskiego 24 został przeprowadzony pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na przekazanie w najem pomieszczeń w budynku posadowionym na gruncie stanowiącym część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 165/1, o powierzchni całkowitej 0,762 ha, której właścicielem jest Gmina Łapy. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW BI1B/00114593/3.

Cena wywoławcza miesięcznej opłaty z tytułu najmu – 46,20 zł.

Do przetargu dopuszczono dwie osoby, które wpłaciły wadium na pomieszczenia oznaczone numerem I i II.

Przetarg na przekazanie w najem pomieszczenia nr I wygrał Pan Paweł Zawada, który zaproponował cenę wyższą o jedno postąpienie, tj. 47 zł.

Przetarg na przekazanie w najem pomieszczenia nr II wygrała Pani Renata Buczyńska, która zaproponowała cenę wyższą o jedno postąpienie, tj. 47 zł.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – 23%.

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2014-02-19

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2014-03-25

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2014-02-19