Ogłoszenie z dnia 2014-08-19 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 160/4 o powierzchni 0,0599 ha, położonej we wsi Gąsówka-Oleksin

Data 2014-08-19
Tytuł Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 160/4 o powierzchni 0,0599 ha, położonej we wsi Gąsówka-Oleksin

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Łap informuje, że w dniu 8 października 2014 r. godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony

   

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 160/4 o powierzchni 0,0599 ha, położonej we wsi Gąsówka-Oleksin, stanowiącej własność Gminy łapy, posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW Nr BI1B/00088189/6, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego leżącej na terenach przeznaczonych pod zlewnię mleka, który może ulec przekształceniom na inny rodzaj usług związanych z obsługą i przetwórstwem rolno-spożywczym. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem zlewni mleka o powierzchni użytkowej 61,60 m2.

 

Cena wywoławcza – 29 200 zł,  wadium – 3 000 zł

 

Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń w rozporządzeniu.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 92 1540 1216 2001 4405 3110 0006 do dnia 2 października 2014 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

 

Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łapach, ul. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51 w. 301 i 302.

 

Treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej tut. Urzędu www.lapy.podlasie.pl.

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2014-08-19

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2014-08-19

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2014-08-19