Ogłoszenie z dnia 2014-02-25 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w Łapach-Kołpakach

Data 2014-02-25
Tytuł Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w Łapach-Kołpakach

Burmistrz Łap informuje, że w dniu 29 kwietnia 2014 r. godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony

   

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w Łapach-Kołpakach, gmina Łapy, oznaczonej numerem geodezyjnym 77/3 o powierzchni 966 m2, stanowiącej własność Gminy Łapy, posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW Nr BI1B/00062442/0, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego leżącej na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług i rzemiosła o charakterze nieuciążliwym.

Cena wywoławcza –  35 600 zł, wadium –  5 000  zł

          Do ceny działki osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%.

          Na działce usytuowany jest transformator, a wzdłuż działki od strony drogi wojewódzkiej przebiega napowietrzna linia energetyczna.

         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach Nr 92 1540 1216 2001 4405 3110 0006 do dnia 23

 kwietnia 2014 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

         Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg.

         Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

         Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łapach, ul. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

         Treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej tut. Urzędu www.lapy.podlasie.pl.


 

WYNIK PRZETARGU

Burmistrz Łap informuje, że na dzień 29 kwietnia 2014 roku został ogłoszony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej  nieruchomości położonej w Łapach-Kołpakach, oznaczonej numerem geodezyjnym 77/3 powierzchni 966 m2, stanowiącej własność Gminy Łapy, posiadającej urządzoną księgę wieczystą  KW Nr BI1B/00062442/0.

Cena wywoławcza –  35 600 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2014-02-25

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2014-05-02

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2014-02-25