Ogłoszenie z dnia 2014-06-26 - Drugi przetarg ustny nieograniczony, na przekazanie w najem pomieszczeń w budynku

Data 2014-06-26
Tytuł Drugi przetarg ustny nieograniczony, na przekazanie w najem pomieszczeń w budynku

OGŁOSZENIE

 

          Burmistrz Łap informuje, że 28 lipca 2014 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony

 

drugi przetarg ustny nieograniczony,

 

na przekazanie w najem pomieszczeń w budynku posadowionym na gruncie stanowiącym część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 165/1, o powierzchni całkowitej 0,762 ha. Budynek z czterema odrębnymi pomieszczeniami, przeznaczonymi jako garaże, położony jest w Uhowie przy ul. Szkolnej. Pomieszczeniom nadano numery porządkowe, poczynając od strony budynku Szkoły Podstawowej. Do przetargu zostają wystawione pomieszczenia oznaczone nr III i IV.

Okres najmu wyznacza się na czas nieokreślony.

            Cena wywoławcza miesięcznej opłaty z tytułu najmu każdego z pomieszczeń wynosi 46,20 zł. Do ceny miesięcznego czynszu osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%. Czynsz ustalony w wyniku przetargu nie obejmuje innych opłat.

Nieruchomość wolna jest od długów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeniu w rozporządzaniu.

Wadium wynosi – 56 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium przelewem, bądź bankowym dowodem wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Łapach w Banku Ochrony Środowiska S.A. nr 92 1540 1216 2001 4405 3110 0006 do dnia 25 lipca 2014 r. ze wskazaniem numeru pomieszczenia, którego dotyczy. Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego. Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał. Wadium zalicza się na poczet opłat czynszu z tytułu najmu.

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łapach, ul. Sikorskiego 24, pokój 304, tel. 85 715 22 51 wew. 304.

            Treść ogłoszenia została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej www.lapy.podlasie.pl

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2014-06-26

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2014-06-26

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2014-06-26