Ogłoszenie z dnia 2014-04-30 - Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w Łapach przy ulicy Nadnarwiańskiej

Data 2014-04-30
Tytuł Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w Łapach przy ulicy Nadnarwiańskiej

OGŁOSZENIE

 

         Burmistrz Łap informuje, że w dniu 10 czerwca 2014 r. godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, ul. Sikorskiego 24 zostanie przeprowadzony

   

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w Łapach przy ulicy Nadnarwiańskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 1251/1 o powierzchni 943m2, stanowiącej własność Gminy Łapy, posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW Nr BI1B/00221808/7, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego leżącej na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową z możliwością realizacji usług; działka położona jest w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego. 

Cena wywoławcza –  66 000 zł, wadium –  10 000  zł

          Do ceny działki osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT -  23%.

          Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu  przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach Nr 92 1540 1216 2001 4405 3110 0006 do dnia 5 czerwca 2014 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

         Wadium ulega przepadkowi w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg.

         Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

         Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łapach, ul. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

         Treść ogłoszenia została zamieszczona na stronie internetowej tut. Urzędu www.lapy.podlasie.pl.


 

INFORMACJA 

         Burmistrz Łap informuje, że na dzień 10 czerwca 2014 roku został ogłoszony pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej  nieruchomości położonej w Łapach przy ulicy Nadnarwiańskiej, oznaczonej numerem geodezyjnym 1251/1 powierzchni 943 m2, stanowiącej własność Gminy Łapy, posiadającej urządzoną księgę wieczystą  KW Nr BI1B/00221808/7.

Cena wywoławcza –  66 000 zł.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

Łapy, 2014-06-10

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2014-05-02

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2014-06-10

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2014-05-02