Ogłoszenie z dnia 2019-03-25 - Łapy, ul. Długa - piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości

Data 2019-03-25
Tytuł Łapy, ul. Długa - piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości

BURMISTRZ ŁAP

ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerem geodezyjnym 388 o powierzchni 1770 m2, położonej w Łapach przy ulicy Długiej (obręb Łapy II). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00054170/3.

Nieruchomość wolna jest od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń
w rozporządzeniu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i działalności produkcyjnej, gospodarczej oraz usług, w ramach których dopuszcza się: realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej oraz łączenie funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej oraz łączenie funkcji mieszkaniowej z funkcją produkcyjną, gospodarczą lub usługową, lokalizację zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, baz, składów, magazynów oraz usług z wyjątkiem obiektów służby zdrowia i oświaty. Szczegółowe warunku zabudowy określone są w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/253/2001 Rady Miejskiej w Łapach z 12 kwietnia 2001 r.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się 18 stycznia 2018 r.

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się 20 kwietnia 2018 r.

Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbył się 20 lipca 2018 r.

Czwarty przetarg ustny nieograniczony odbył się 5 października 2018 r.

 

Cena wywoławcza – 125 000 zł

 

Wadium – 25 000 zł

 

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT - 23%.

 

Przetarg odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24 w sali konferencyjnej.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 35 1020 1332 0000 1102 0957 1573 do 23 kwietnia 2019 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia w dniu przetargu oświadczenia
o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym, w tym treścią ksiąg wieczystych, dotyczącym przedmiotu przetargu.

W przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez uczestnika, który wygrał przetarg wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Nieruchomości Urzędu Miejskiego
w Łapach, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

 

Łapy, 25-03-2019 r.              

 


 

Informacja o wyniku przetargu

 

 

Informuję, że 26 kwietnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiej w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, odbył się piąty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łapy, oznaczonej numerem geodezyjnym 388 o powierzchni 1770 m2, położonej w Łapach przy ulicy Długiej (obręb Łapy II). Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00054170/3.

 

Cena wywoławcza – 125 000 zł

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

 

 

 

Łapy, 29-04-2019

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2019-03-25

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2019-04-29

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2019-03-25