Ogłoszenie z dnia 2019-06-06 - Łapy, ul. Harcerska - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Data 2019-06-06
Tytuł Łapy, ul. Harcerska - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

BURMISTRZ ŁAP

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Łapy, położonych w Łapach przy ul. Harcerskiej (obręb Łapy II), oznaczonych numerami geodezyjnym:

 

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Powierzchnia [m2]

Cena wywoławcza [zł]

Wadium

[zł]

1

277/49

277/51

1151

66 000

13 200

2

277/50

277/52

1159

66 500

13 300

 

Do ceny każdej nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT - 23%.

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00057978/8 i BI1B/00057977/1.

Nieruchomości wolne są od długów, ciężarów, roszczeń osób trzecich oraz ograniczeń
w rozporządzaniu.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na terenach przeznaczonych pod zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy, składowiska i magazyny z dopuszczeniem lokalizacji usług. Szczegółowe warunku zabudowy określone są w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/107/03 Rady Miejskiej w Łapach z 30 grudnia 2003 r.

 

Przetarg odbędzie się 12 lipca 2019 r. o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24 w sali konferencyjnej.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach nr 35 1020 1332 0000 1102 0957 1573 do 8 lipca 2019 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków finansowych na konto Urzędu Miejskiego.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia w dniu przetargu oświadczenia
o zapoznaniu się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym, w tym treścią ksiąg wieczystych, dotyczącym przedmiotu przetargu.

 

W przypadku uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez uczestnika, który wygrał przetarg wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

Szczegółowych informacji o przetargu udziela Referat Nieruchomości Urzędu Miejskiego
w Łapach, ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, pokój 301 i 302, tel. 85 715 22 51  w. 301 i 302.

 

Łapy, 06.06.2019 r.                                     


Informacja o wyniku przetargu

 

 

Informuję, że 12 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiej w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 24, odbył się pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Łapy, położonych w Łapach przy ul. Harcerskiej (obręb Łapy II), oznaczonych numerami geodezyjnym:

 

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości
w ewidencji gruntów

Powierzchnia [m2]

Cena wywoławcza [zł]

Wadium

[zł]

1

277/49

277/51

1151

66 000

13 200

2

277/50

277/52

1159

66 500

13 300

 

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00057978/8 i BI1B/00057977/1.

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie wpłacił wadium.

 

 

Łapy, 15.07.2019 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2019-06-06

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2019-07-15

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2019-06-06