Ogłoszenie z dnia 2015-12-12 - Obwieszczenie o wydanej decyzji - PZD (most w Łapach-Pluśniakach) 2015

Data 2015-12-12
Tytuł Obwieszczenie o wydanej decyzji - PZD (most w Łapach-Pluśniakach) 2015

Znak: P.6220.7.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6 przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10 grudnia 2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z rozbudową mostu na rzece Szeroka Struga w ciągu drogi powiatowej Nr 1521B na odcinku Łapy-Pluśniaki - droga powiatowa Nr 1522B; inwestycja będzie realizowana na terenie działek nr 124, 125, 126, 123/2, 194, 195 i 196 położonych w Łapach-Pluśniakach.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku z dnia 19 października 2015 r.

Zawiadamiam zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz z Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w siedzibie tutejszego Urzędu Miejskiego w Łapach przy ulicy Sikorskiego 24 - w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 306.

 

Burmistrz Łap Urszula Jabłońska

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2015-12-12

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2015-12-12

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2015-12-12