Ogłoszenie z dnia 2015-06-22 - Oferta UKS „Dwójka Łapy” złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Data 2015-06-22
Tytuł Oferta UKS „Dwójka Łapy” złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 22 czerwca 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Łapach na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zm.) złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Łapy” pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch, czyli z plecakiem przez Podlasie”.

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej przez okres 7 dni.

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać Inspektorowi ds. promocji w pokoju nr 109 Urzędu Miejskiego w Łapach lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@lapy.podlasie.pl w okresie od dnia 22 czerwca 2015 r. do dnia 29 czerwca 2015 r. do godz. 15.30. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do wglądu dostępna jest w pokoju nr 109 Urzędu Miejskiego w Łapach. Ponadto można się z nią zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Łapy w zakładce „organizacje pozarządowe”, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łapach oraz na stronie internetowej www.łapy.pl.

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Damian Porowski

Wprowadzający: Damian Porowski

Data wprowadzenia: 2015-06-22

Modyfikujący: Damian Porowski

Data modyfikacji: 2015-06-22

Opublikował: Damian Porowski

Data publikacji: 2015-06-22