Akt zgonu

Nazwa sprawy

Akt zgonu

Opis

Zgon należy zgłosić w USC właściwym dla miejsca zgonu.

Wymagane dokumenty

W tym celu należy dostarczyć kartę zgonu wystawioną przez służbę zdrowia oraz dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca). Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon do wglądu. Dodatkowo należy posiadać dowód osobisty współmałżonka osoby zmarłej.

Sposób załatwienia

Kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt zgonu wydaje z urzędu 1 egz. odpisu skróconego aktu zgonu osobie zgłaszającej zgon,

Miejsce załatwienia, osoba odpowiedzialna

Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Sikorskiego 18, 18-100 Łapy
tel. 85 7152706, 85 7152251 w. 111

Barbara Łochnicka
Barbara Jurkiewicz

Termin załatwienia

Zgon należy zgłosić w ciągu 3 dni. W przypadku zgonu spowodowanego chorobą zakaźną zgłoszenia dokonać należy w ciągu 24 godzin

Opłaty

Rejestracja zgonu nie podlega opłacie skarbowej.

Informacje dodatkowe - (uwagi)

Zgłoszenie zgonu skutkuje jednoczesnym wymeldowaniem osoby zmarłej.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2017-01-10

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2017-01-10