Powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Nazwa sprawy

Powrót rozwiedzionego małżonka do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Opis

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa rozwiedziony małżonek może złożyć w ciągu  3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie.

Wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty do wglądu
  • podanie
  • oświadczenie woli o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa składane przed dowolnym kierownikiem urzędu stanu cywilnego

Sposób załatwienia

Osoba zainteresowana składa stosowne oświadczenie woli o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, które zostaje wpisane do aktu małżeństwa.

Miejsce załatwienia, osoba odpowiedzialna

Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Sikorskiego 18, 18-100 Łapy
tel. 85 7152706, 85 7152251 w. 111

Barbara Łochnicka
Barbara Jurkiewicz

Termin załatwienia

niezwłocznie

Opłaty

Opłata skarbowa za inne czynności urzędowe kierownika w wysokości 11 zł, płatne w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach Nr 56 1020 1332 0000 1602 0957 1532.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2017-01-10

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2017-01-10