Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Nazwa sprawy

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Opis

Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych lub innych aktach stanu cywilnego o ile stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.

Wymagane dokumenty

  • pisemny wniosek
  • dokument tożsamości do wglądu
  • w przypadku wnioskowania o sprostowanie aktu w oparciu o materiały archiwalne uwierzytelniony odpis lub wypis, albo uwierzytelniona reprodukcja tych materiałów.
  • wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, należy przedłożyć stosowny dokument jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego lub inny dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawiera on dane, które podlegają uzupełnieniu, stwierdza zdarzenie wcześniejsze i dotyczy tej samej osoby lub jej wstępnych.
  • pełnomocnictwo w przypadku kiedy wniosek składany jest za pośrednictwem pełnomocnika

Sposób załatwienia

Sprostowanie aktu zagranicznego dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej. Kierownik urzędu stanu cywilnego, dokonując sprostowania, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny sprostowanego aktu stanu cywilnego.

Miejsce załatwienia, osoba odpowiedzialna

Urzędu Stanu Cywilnego, ul. Sikorskiego 18, 18-100 Łapy
tel. 85 7152706, 85 7152251 w. 111

Barbara Łochnicka
Barbara Jurkiewicz

Termin załatwienia

W ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

Opłaty

Opłata skarbowa od wydania odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po sprostowaniu aktu - 39 zł, płatne w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Łapach Nr 56 1020 1332 0000 1602 0957 1532.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2017-01-10

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2017-01-10