WPIS do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Nazwa sprawy

WPIS do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Opis

Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG

Wymagane dokumenty

  • Formularz CEIDG-1
  • Dowód osobisty lub paszport do wglądu.
  • W przypadku obcokrajowców, o których mowa w art. 13 ust. 2,4 oraz 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dokumentu potwierdzającego status pobytu na terytorium RP do wglądu.

Miejsce załatwienia, osoba odpowiedzialna

Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Sikorskiego 18 tel. 857153222, 85 7152251 wew. 123

Termin załatwienia

Do końca kolejnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku– czas wprowadzenia przez Urząd wniosku do systemu CEIDG.

Opłaty

Brak

Informacje dodatkowe - (uwagi)

Wypełniony wniosek CEIDG -1 można złożyć w dowolnym Urzędzie Gminy w Polsce lub wysłać wypełniony wniosek pocztą do dowolnego Urzędu Gminy w Polsce za notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu złożonego na wniosku.

Wniosek można złożyć za pośrednictwem strony www.firma.gov, jeżeli posiadasz kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP.

Wniosek można także wypełnić na stronie www.firma.gov.pl i zapamiętać nadany mu numer kodu kreskowego a po udaniu się do wybranego urzędu można go odtworzyć i podpisać. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej w ciągu 7 dni.

Formularz CEIDG-1 jest jednocześnie zgłoszeniem do CEIDG, Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego i ZUS / KRUS. Zgłasza się na nim rozpoczęcie, zmianę, zawieszenie, wznowienie i zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli wniosek o wpis do CEIDG będzie niepoprawny przedsiębiorca zostanie wezwany do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące wpisu do CEIDG i załażenia firmy uzyskasz na stronach: www.firma.gov.pl, www.biznes.gov.pl.

 

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Romualdowska

Data wytworzenia: 2020-11-06

Wprowadzający: Urszula Romualdowska

Modyfikujący: Urszula Romualdowska

Data modyfikacji: 2020-11-06

Opublikował: Urszula Romualdowska

Data publikacji: 2016-11-22