Wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej gminy Łapy

Nazwa sprawy

Wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej gminy Łapy

Dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Łap . We wniosku należy podać interes prawny lub przepis prawa, na podstawie, którego wnosi się o informacje o przedsiębiorcy.

Miejsce załatwienia

Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Łapach, ul. Sikorskiego 18 tel. 85 7153222, 85 7152251 wew.123

Termin załatwienia sprawy:

do 7 dni

Opłata

Opłaty skarbowa 17 zł za wydanie zaświadczenia.
Zwolnienia zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

Uwagi:

W zaświadczeniu potwierdza się dane z wpisów, które nie zostały przekazane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), to jest dane o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej do 01.07.2011 r. oraz o przedsiębiorcach, w zakresie informacji historycznych o wpisie w czasie, gdy organem ewidencyjnym Burmistrz Łap (do dnia przekazania wpisu do CEIDG – nie później niż do 19 grudnia 2011 r.).

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Romualdowska

Data wytworzenia: 2020-11-06

Wprowadzający: Urszula Romualdowska

Modyfikujący: Urszula Romualdowska

Data modyfikacji: 2020-11-06

Opublikował: Urszula Romualdowska

Data publikacji: 2016-11-22