Dopisanie do spisu wyborców

Opis

 

Wymagane dokumenty

 

    Wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

    Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

 

Miejsce załatwienia, osoba odpowiedzialna

 

Referat Organizacyjny - Ewidencja Ludności - budynek Urzędu Stanu Cywilnego w Łapach, ul. Sikorskiego 18, tel. 85 715 22 51, w. 123.

 

Termin załatwienia

 

niezwłocznie

 

Opłaty

 

Brak

 

Uwagi

     Wniosek można napisać samodzielnie należy w nim podać:   nazwisko,     imię albo imiona,     imię ojca,     datę urodzenia,     numer PESEL,     adres zamieszkania/  adres pobytu czasowego w dniu wyborów, ORAZ

adres swojego adresu zameldowania  na pobyt stały / adres gdzie wpisał się na swój  wniosek do rejestru wyborców / adres stałego miejsca zamieszkania za granicą

    Wniosek składa się w urzędzie gminy, najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.

    Wniosek musi zostać sporządzony na piśmie oraz podpisany przez wyborcę i osobiście przekazany w oryginale lub w inny sposób doręczony do urzędu np. za pośrednictwem innej osoby lub  pocztą.

    Wniosek o dopisanie do spisu wyborców może zostać również przesłany w formie elektronicznej - o ile jest podpisany podpisem użytkownika posiadającego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

    Po dopisaniu się  do spisu wyborców, wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

    Wniosek o dopisanie do spisu można złożyć najwcześniej po ogłoszeniu terminu wyborów. 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Bartosz Mikołajczyk

Data wytworzenia: 2020-04-14

Wprowadzający: Bartosz Mikołajczyk

Modyfikujący: Bartosz Mikołajczyk

Data modyfikacji: 2020-06-15

Opublikował: Bartosz Mikołajczyk

Data publikacji: 2020-04-14