Wpisanie do rejestru wyborców

Nazwa sprawy

Wpisanie do rejestru wyborców

Opis

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
  • Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
  • Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium gminy Łapy.
  • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Miejsce załatwienia, osoba odpowiedzialna

Referat Organizacyjny - Ewidencja Ludności - budynek Urzędu Stanu Cywilnego w Łapach, ul. Sikorskiego 18, tel. 85 715 22 51, w. 123.

Termin załatwienia

5 dni

Opłaty

Brak

Uwagi

1. Do rejestru wyborców mogą się dopisać:

- osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy Łapy nie posiadające zameldowania na pobyt stały,

- osoby nigdzie nie zamieszkałe przebywające na obszarze gminy Łapy,

- osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy Łapy pod innym adresem niż adres ich stałego zameldowania,

- obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej nie będący obywatelami polskimi, stale zamieszkujący na terenie gminy Łapy.

Obywatele UE są zobowiązani do złożenia wniosku o skreślenie z rejestru wyborców, w przypadku opuszczenia miejsca zamieszkania na terenie gminy.

2. Przed wydaniem decyzji o wpisie do rejestru wyborców Burmistrz Łap zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania. Sposobem udowodnienia faktu zamieszkiwania w danym miejscu może być przedstawienie oświadczenia właściciela lub najemcy lokalu o tym, że wskazana osoba stale zamieszkuje w danym lokalu, zeznania świadków, posiadany aktualny meldunek czasowy pod tym adresem, rachunki otrzymywane na powyższy adres.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Romualdowska

Data wytworzenia: 2020-04-09

Wprowadzający: Urszula Romualdowska

Modyfikujący: Urszula Romualdowska

Data modyfikacji: 2020-04-09

Opublikował: Urszula Romualdowska

Data publikacji: 2016-12-30