Zaświadczenie ze zbiorów ewidencji ludności

Nazwa sprawy

Zaświadczenie ze zbiorów ewidencji ludności: o aktualnym zameldowaniu, stanie rodzinnym, przebiegu zameldowania na terenie gminy Łapy, o wymeldowaniu

Dokumenty

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z podaniem rodzaju zaświadczenia / rodzaju żądanych danych wraz z uzasadnieniem.

2. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

3.Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

4.Tytuł prawny do lokalu – w oryginale, do wglądu (w przypadku wnioskowania o zaświadczenie o ilości osób osobach zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania w lokalu).

5. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika dodatkowo: pisemne pełnomocnictwo, dowód osobisty pełnomocnika lub paszport. pełnomocnictwem lub przez pełnomocnika legitymującego się po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.

Opłaty

Za wydanie zaświadczenia – opłata skarbowa - 17 zł.

W przypadku działania przez pełnomocnika - opłata skarbowa -17 zł.

Zwolnienie z opłat zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

Miejsce złożenia

Referat Organizacyjny - Ewidencja Ludności - budynek Urzędu Stanu Cywilnego w Łapach, ul. Sikorskiego 18, tel. 85 7153222.

Termin odpowiedzi

Do 7 dni

Uwagi

Wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Romualdowska

Data wytworzenia: 2020-03-24

Wprowadzający: Urszula Romualdowska

Modyfikujący: Urszula Romualdowska

Data modyfikacji: 2020-03-24

Opublikował: Urszula Romualdowska

Data publikacji: 2016-12-09