Dofinansowania kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest

Nazwa sprawy

Dofinansowania kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.

Opis

Dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest uwarunkowane jest otrzymaniem dotacji przez Urząd Miejski w Łapach. Po ogłoszeniu naboru wniosków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Urząd Miejski ogłasza nabór wniosków dla mieszkańców Gminy Łapy. Program usuwania wyrobów zawierających azbest realizowany jest poprzez dofinansowanie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o dofinansowanie odbioru odpadów zawierających azbest;
  • Kserokopia Zgłoszenia o zmianie pokrycia dachowego złożonego do Starostwa Powiatowego w Białymstoku;

Miejsce załatwienia, osoba odpowiedzialna

Urząd Miejski w Łapach, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy

Tel. 85 7152251 wew. 509

Agnieszka Onichimiuk

Termin załatwienia sprawy

Uwarunkowany od terminu naboru wniosków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Opłaty

Brak

Informacje dodatkowe – (uwagi)

Dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łapy uzależnione jest od otrzymanej dotacji przez Urząd Miejski w Łapach.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2018-07-27

Wprowadzający: Magdalena Jastrzębska

Modyfikujący: Magdalena Jastrzębska

Data modyfikacji: 2021-04-01

Opublikował: Magdalena Jastrzębska

Data publikacji: 2016-12-16