Zezwolenia: prowadzenie schronisk, ochrona przed bezdomnymi zwierzętami, grzebowiska i spalarnie

Nazwa sprawy

Zezwolenia: prowadzenie schronisk, ochrona przed bezdomnymi zwierzętami, grzebowiska i spalarnie.

Opis

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz wymagania jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części zostały określone w uchwale Rady Miejskiej w Łapach Nr XLIV/456/14 z dnia 2014-03-28.

Wymagane dokumenty

W celu uzyskania zezwolenia należy złożyć wniosek (formularz w załączeniu).

Miejsce załatwienia, osoba odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 113, tel. 857152251 wew. 116 Martyna Stypułkowska

Termin załatwienia

Zgodnie z kpa, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty

616 zł - Opłata za wydanie zezwolenia.

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Informacje dodatkowe - (uwagi)

Brak

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Magdalena Jastrzębska

Data wytworzenia: 2021-02-04

Wprowadzający: Magdalena Jastrzębska

Modyfikujący: Magdalena Jastrzębska

Data modyfikacji: 2021-02-04

Opublikował: Magdalena Jastrzębska

Data publikacji: 2016-12-12