Nabywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowy w celu poprawy warunków zagospodarowana nieruchomości przyległej

Nazwa sprawy

Nabywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowy w celu poprawy warunków zagospodarowana nieruchomości przyległej

Opis

Właściciel ( właściciele)  może dokupić w drodze bezprzetargowej nieruchomość lub jej części, jeżeli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowana jako odrębne nieruchomości.

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o przyłączenie nieruchomości do nieruchomości sąsiedniej w trybie bezprzetargowym – wniosek do pobrania niżej.
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości, do której ma nastąpić przyłączenie (oryginał do wglądu).Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Miejsce załatwienia, osoba odpowiedzialna

Urząd Miejski w Łapach, ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy
tel. 85 7152251 wew. 301
Michał Pietraszko

Termin załatwienia

Minimum 3 miesiące od daty otrzymania wniosku przez organ właściwy do jego rozpatrzenia.
Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.

Opłaty

Koszt wykonania operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości, koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz ewentualne koszty podziału jeśli jest wymagany ponosi wnioskodawca. 

Informacje dodatkowe - (uwagi)

W toku postępowania mogą być żądane od wnioskodawcy dodatkowe dokumenty, uaktualnienie dokumentów już złożonych oraz wystąpienie do innych organów z prośbą o podanie innych informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. 

Sprawa kończy się aktem notarialnym bądź pismem odmawiającym uwzględnienia wniosku.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2017-01-13

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2017-01-10