Odszkodowanie za działki gruntu przejęte pod drogi publiczne w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek jej właściciela lub użytkownika wieczystego

Nazwa sprawy

Odszkodowanie za działki gruntu przejęte pod drogi publiczne w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek jej właściciela lub użytkownika wieczystego.

Opis

Odszkodowanie za działki gruntu przejęte pod drogi publiczne w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek jej właściciela lub użytkownika wieczystego.

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o odszkodowanie za działki gruntu przejęte pod drogi publiczne w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek jej byłego właściciela lub użytkownika wieczystego.
  • Kopia ostatecznej decyzji zatwierdzająca projekt podziału.
  • Postanowienie o nabyciu praw do spadku (konieczne w przypadku, gdy z wnioskiem występują spadkobiercy osoby posiadającej prawo własności nieruchomości na dzień uprawomocnienia się decyzji o podziale).
  • Kopia wpisu do KRS (dotyczy podmiotów zarejestrowanych w KRS).
  • Kopia wpisu do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
  • Seria i numer dowodu osobistego.

Miejsce załatwienia, osoba odpowiedzialna

Urząd Miejski w Łapach, Referat Nieruchomości, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy
tel. 85 7152251 wew. 301, 302
Anna Mierzejewska

Termin załatwienia

Do 3 miesięcy od daty złożenia kompletu dokumentów. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z k.p.a. nie mają zastosowania.

Opłaty

Brak

Informacje dodatkowe - (uwagi)

W trakcie postępowania może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowej dokumentacji.

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2017-01-12

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2017-01-12