Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Nazwa sprawy

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Wymagane dokumenty

  • wniosek o zastosowanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym,
  • zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków.

Miejsce załatwienia, osoba odpowiedzialna

Urząd Miejski w Łapach, ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy
tel. (85) 715-22-51 wew. 506

Anna Dunaj - sołectwa, tel. 857152251 wew. 506,  e-mail: anna.dunaj@um.lapy.pl

Marta Zduńczyk - sołectwa, tel. 857152251 wew. 506,  e-mail: marta.zdunczyk@um.lapy.pl

Termin załatwienia

1 miesiąc

Opłaty

brak

Informacje dodatkowe - (uwagi)

Zgodnie z art. 13 ustawy o podatku rolnym - podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

  1. budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
  2. zakup i zainstalowanie: 

a) deszczowni,
b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstw w wodę,
c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż 15 lat. Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ulga lub przeznaczenia ich na cele inne niż wskazano wyżej.

Powyższą ulgę stosuje się na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Magdalena Jastrzębska

Data wytworzenia: 2021-02-05

Wprowadzający: Magdalena Jastrzębska

Modyfikujący: Magdalena Jastrzębska

Data modyfikacji: 2021-02-05

Opublikował: Magdalena Jastrzębska

Data publikacji: 2016-12-30