Zwolnienia i ulgi z tytułu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego

Nazwa sprawy

Zwolnienia i ulgi z tytułu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego

Wymagane dokumenty

  • wniosek o zwolnienie w podatku rolnym z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego,
  • akt notarialny (do wglądu)
  • oświadczenie o uzyskaniu/nieuzyskaniu pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym i dwóch lat wcześniej

Miejsce załatwienia, osoba odpowiedzialna

Urząd Miejski w Łapach, ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy
tel. (85) 715-22-51 wew. 506

Anna Dunaj - sołectwa, tel. 857152251 wew. 506,  e-mail: anna.dunaj@um.lapy.pl

Marta Zduńczyk - sołectwa, tel. 857152251 wew. 506,  e-mail: marta.zdunczyk@um.lapy.pl

Termin załatwienia

1 miesiąc

Opłaty

brak

Informacje dodatkowe - (uwagi)

Zwalnia się od podatku rolnego na okres 5 lat grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha:

  • będące przedmiotem prawa własności prawa użytkowania wieczystego gruntów nabyte w drodze umowy sprzedaży,
  • będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
  • wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie

Okres zwolnienia liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania bądź objęto grunty w trwałe zagospodarowanie. Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o75% i w drugim o 50%.

W przypadku nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

Powyższe zwolnienie i ulgi stosuje się na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika. Zwolnienia i ulgi udzielone na wniosek podatnika stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Miasto i Gmina Łapy

Wytwarzający/odpowiadający: Magdalena Jastrzębska

Data wytworzenia: 2021-02-05

Wprowadzający: Magdalena Jastrzębska

Modyfikujący: Magdalena Jastrzębska

Data modyfikacji: 2021-02-05

Opublikował: Magdalena Jastrzębska

Data publikacji: 2016-12-30