Uchwała Rady Nr XL/590/09 z dnia 2009-07-30 - w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Umowy Partnerstwa z Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach w celu realizacji przedsięwzięcia w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Data wydania 2009-07-30
Numer XL/590/09
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Umowy Partnerstwa z Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach w celu realizacji przedsięwzięcia w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2009-08-24

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2009-08-24

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2009-08-24