Zamówienie Nr 58252 - 2013 z dnia 2013-02-12 - Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: Wspomaganie w rozwoju powstających i istniejących firm szansą na rozwój przedsiębiorczości w Gminie Łapy poprzez przebudowę istniejącego budynku, położonego na działce nr 1827/2 i 1827/4 w Łapach

Tytuł Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania: Wspomaganie w rozwoju powstających i istniejących firm szansą na rozwój przedsiębiorczości w Gminie Łapy poprzez przebudowę istniejącego budynku, położonego na działce nr 1827/2 i 1827/4 w Łapach
Numer 58252 - 2013
Data wydania 2013-02-12

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ

Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert

Wynik postępowania

Odwołania

Udzielenie zamówienia

 

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2013-02-12

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2013-03-15

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2013-02-12