Zamówienie Nr 225020 - 2013 z dnia 2013-06-12 - Rozbudowa drogi gminnej Nr 106575B w m. Łapy-Szołajdy od drogi powiatowej Nr 1525B do drogi powiatowej Nr 2347B od km 0+197,5 do km 0+314

Tytuł Rozbudowa drogi gminnej Nr 106575B w m. Łapy-Szołajdy od drogi powiatowej Nr 1525B do drogi powiatowej Nr 2347B od km 0+197,5 do km 0+314
Numer 225020 - 2013
Data wydania 2013-06-12

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ

Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert

Wynik postępowania

Odwołania

Udzielenie zamówienia

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2013-06-12

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2013-07-03

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2013-06-12