Zamówienie Nr 176803 - 2012 z dnia 2012-08-16 - Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wg Projektu pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gmin Górnej Narwi

Tytuł Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej wg Projektu pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gmin Górnej Narwi
Numer 176803 - 2012
Data wydania 2012-08-16

Ogłoszenie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ

Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert

Wynik postępowania

Odwołania

Udzielenie zamówienia

 

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2012-08-16

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2012-09-18

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2012-08-16