Zamówienie Nr 14989 - 2013 z dnia 2013-01-28 - Doposażenie bazy dydaktycznej czterech szkół podstawowych z projektu POKL Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w Gminie Łapy

Tytuł Doposażenie bazy dydaktycznej czterech szkół podstawowych z projektu POKL Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w Gminie Łapy
Numer 14989 - 2013
Data wydania 2013-01-28

Ogłoszenie

Zmiana ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ

Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert

Wynik postępowania

Odwołania

Udzielenie zamówienia

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Dariusz Gąsowski

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2013-01-28

Modyfikujący: Dariusz Gąsowski

Data modyfikacji: 2013-03-06

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2013-01-28