Zamówienie Nr 531143-N-2020 z dnia 2020-04-15 - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy

Tytuł Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy
Numer 531143-N-2020
Data wydania 2020-04-15
  • Ogłoszenie
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, część 1

Załącznik nr 1.1 do SIWZ-Szczegółowy opis przedmuiotu zamówienia część 2

Załącznik nr 2 do SIWZ- wzór umowy do cz.1

Załącznik nr 2.1 do SIWZ- wzór umowy do cz.2

Załącznik nr 3 do SIWZ- formularz ofertowy

Załącznik nr 3.1 do SIWZ- opis oferowanego przedmiotu zamówienia cz.1

Załącznik nr 3.2 do SIWZ-opis oferowanego przedmiotu zamówienia cz.2

Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór oświadczenia o podstawach wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ-wzór oświadczenia dot. warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ- wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz dostaw

Załącznik nr 8 do SIW Z- zobowiązanie

Załącznik nr 9 do SIWZ - test Passmark

  • Pytania i odpowiedzi

Odpowiedź z dnia 16.04.2020

Odpowiedź z dnia 20.04.2020

Odpowiedź z dnia 21.04.2020

Odpowiedź z dnia 22.04.2020

Odpowiedź z dnia 23.04.2020

Odpowiedź z dnia 24.04.2020

Odpowiedź z dnia 27.04.2020

Odpowiedź z dnia 29.04.2020

  • Wyjaśnienia i zmiany SIWZ

Ogłoszenie nr 540068952-N-2020 z dnia 22-04-2020 r. o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 540071331-N-2020 z dnia 27-04-2020 r. o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 540073189-N-2020 z dnia 29-04-2020 r. o zmianie ogłoszenia

  • Informacja o przetargu

Informacja z otwarcia ofert

  • Wynik postępowania

Unieważnienie postępowania dla cz.1
Unieważnienie postępowania dla cz.2
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

  • Udzielenie zamówienia

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Łapach

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Romualdowska

Data wytworzenia: 2020-04-15

Wprowadzający: Bartosz Mikołajczyk

Modyfikujący: Bartosz Mikołajczyk

Data modyfikacji: 2020-05-18

Opublikował: Bartosz Mikołajczyk

Data publikacji: 2020-04-15