Dane teleadresowe

 

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nr pok.

tel. wew.

telefon

e-mail

Krzysztof Gołaszewski

Burmistrz

105

105

604906720

burmistrz@um.lapy.pl

Krzysztof Dudziński

Z-ca Burmistrza

102

102

krzysztof.dudzinski@um.lapy.pl

Anna Marta Sokół

Skarbnik

201

201

857152955
602446690

skarbnik@um.lapy.pl

Anna Rutkowska

Sekretarz

101

101

668598407

sekretarz@um.lapy.pl

Referat Organizacyjny (O)

Aneta Leżanka

Kierownik

108

108

734450001

aneta.lezanka@um.lapy.pl

Barbara Falkowska

Sekretariat

103

103

857152749
857152647

sekretariat@um.lapy.pl

Agnieszka Czarnowska

Dowody osobiste

USC

122

857152670

agnieszka.czarnowska@um.lapy.pl

Justyna Wasilewska

121

857154663

justyna.wasilewska@um.lapy.pl

Magdalena Mojkowska

Ewidencja ludności

Ewidencja działalności gospodarczej

123

857153222

magdalena.mojkowska@um.lapy.pl

Hanna Grochowska

Centrala

1

501

857152251

hanna.grochowska@um.lapy.pl

Andrzej Kęska

Obrona cywilna

111

110

606766315

andrzej.keska@um.lapy.pl

Irena Jabłońska

Biuro Rady Miejskiej (RM)

106

106

 

biurorady@um.lapy.pl

Janina Łupińska

Kadry

109

109

 

janina.lupinska@um.lapy.pl

Grzegorz Łapiński

Administracyjno - Gospodarczy

107

107

grzegorz.lapinski@um.lapy.pl

Dariusz Gąsowski

Informatyzacja

107

305

 

admin@um.lapy.pl

Referat Finansowy (F)

Anna Marta Sokół

Skarbnik

201

201

857152955
602446690

skarbnik@um.lapy.pl

Joanna Polowczyk

Główny księgowy

205

205

 

joanna.polowczyk@um.lapy.pl

Jerzy Roszkowski

Kasa

3

503

 

jerzy.roszkowski@um.lapy.pl

Anna Dunaj

Podatki - teren gminy

6

506

 

anna.dunaj@um.lapy.pl

Ewa Markowska

ewa.markowska@um.lapy.pl

Cezary Jabłonowski

Podatek od osób prawnych i od
środków transportowych

7

507

 

cezary.jablonowski@um.lapy.pl

Elżbieta Piekutowska

Podatki - teren miasta

7

507

 

elzbieta.piekutowska@um.lapy.pl

Teresa Sobieszczańska

Księgowość podatkowa

8

508

 

teresa.sobieszczanska@um.lapy.pl

Iwona Łapińska

Księgowość podatkowa

iwona.lapinska@um.lapy.pl

Jadwiga Jesionowska

Księgowość budżetowa (dochody)

202

202

 

jadwiga.jesionowska@um.lapy.pl

Jadwiga Szyluk

Księgowość budżetowa (wydatki)

202

212

 

jadwiga.szyluk@um.lapy.pl

Magdalena Perkowska

Płace

206

206

 

magdalena.perkowska@um.lapy.pl

Emilia Kamińska

Księgowość  budżetowa

emilia.kaminska@um.lapy.pl

Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska (I)

 

Kierownik referatu

112

112

Katarzyna Trzaska

Inwestycje

110

113

664742171

katarzyna.trzaska@um.lapy.pl

Marcin Roszkowski Inwestycje

110

115 734450003

marcin.roszkowski@um.lapy.pl

Damian Porowski

Zastępca Kierownika

4

504

734450017

damian.porowski@um.lapy.pl

Małgorzata Łapińska

Ochrona środowiska

9

509

 

malgorzata.lapinska@um.lapy.pl

Joanna Łapińska

Gospodarka odpadami

10

510

857152764

joanna.lapinska@um.lapy.pl

Ewa Walentynowicz

Fundusze pomocowe 110 114   ewa.walentynowicz@um.lapy.pl

Marta Malinowska

 

Infrastruktura komunalna

112 116

marta.malinowska@um.lapy.pl

Aneta Perkowska

 

Ochrona środowiska

112 116

aneta.perkowska@um.lapy.pl

Referat Nieruchomości (N)

Dariusz Polakowski

Kierownik referatu

302

302

 

dariusz.polakowski@um.lapy.pl

Michał Pietraszko

Gospodarka
nieruchomościami

301

301

 

michal.pietraszko@um.lapy.pl

Anna Mierzejewska

303

303

anna.mierzejewska@um.lapy.pl

Jolanta  Zarzecka

304

304

jolanta.zarzecka@um.lapy.pl

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Barbara Łochnicka

Zastępcy Kierownika USC

USC

111

857152706

barbara.lochnicka@um.lapy.pl

Barbara Jurkiewicz

barbara.jurkiewicz@um.lapy.pl

Samodzielne stanowiska

Teresa Kiejzik

Stanowisko ds. zagospodarowania
przestrzennego (P)

306

306

 

teresa.kiejzik@um.lapy.pl

Urszula Romualdowska

Stanowisko ds. promocji i kontaktów
z mediami (PR)

203

203

604906705

promocja@um.lapy.pl

Obsługa prawna
(Umowa zlecenie)

Obsługa prawna

207

207

 

prawnik@um.lapy.pl

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: .

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski w Łapach

Data wytworzenia: 2016-05-23

Wprowadzający: Dariusz Gąsowski

Data wprowadzenia: 2012-02-14

Data modyfikacji: 2019-01-02

Opublikował: Dariusz Gąsowski

Data publikacji: 2012-02-14